uitgelicht
collectie-
stuk
27 november 2022
14.00 uur

Harry van Kruiningen (1906-1996) was in de twintigste eeuw een toonaangevend kunstenaar in Nederland. De meeste bekendheid verwierf hij als graficus. Uit interesse in het ontstaan van het leven en de geslachtelijke voortplanting bestudeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam primitieve levensvormen bij wieren en waterdiertjes. Naar aanleiding daarvan publiceerde hij twee series etsen in boekvorm: Het ontstaan van het Leven (1977) en Het ontstaan van de Seksualiteit (1980).

Dr. Wanda Zevenboom is gepromoveerd in 1980 bij de vakgroep microbiologie Universiteit van Amsterdam. Tot aan haar pensioen in 2014 was zij projectleider nationaal en internationaal Noordzeebeheer bij Rijkswaterstaat Noordzee / Zee & Delta. Zij vertelt in haar lezing over Van Kruiningen’s periode als student Microbiologie.

Klik hier om u aan te melden.

Tijdens de lezing zullen enkele werken te zien zijn en wordt er een publicatie gepresenteerd met een beknopt overzicht van de twee series. De lezing is gratis toegankelijk, zie voor entree tot het museum hier informatie over de toegangsprijzen.

De lezing is georganiseerd door Virusgrafiek, de stichting Harry van Kruiningen en het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

Zeeuws Museum, Abdij 3-4, 4331 BK Middelburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *