uitgelicht
collectie-
stuk
4 november 2023
15.30-17.00 uur

Op 4 november 2023 organiseert het KZGW, samen met de Vrienden van het Maritiem Muzeeum Zeeland een dubbellezing door de ‘grande dame’ van de Nederlandse letterkunde Marita Mathijsen en de veelvuldig onderscheiden historicus Roelof van Gelder. Aanleiding is het nieuwe boek van Van Gelder  De koopman van Kanton over de uit Vlissingen afkomstige koopman in de Oost, Jan Bekker Teerlink 1759-1832, én de nog te verschijnen en lang verwachte ‘emobiografie’ over Betje Wolff-Bekker die op dit moment door Marita Mathijsen wordt  geschreven.

Jan Bekker Teerlink was een verre neef van Betje Wolff en ze stonden via briefwisseling met elkaar in contact. Roelof van Gelder zal zijn lezing onder de titel ‘De verre neef. Jan Bekker Teerlink en zijn tante Betje Wolff’ vanuit Teerlinks perspectief insteken. Marita Mathijsen kijkt met ‘Betje Wolff-Bekker en haar Vlissingse contacten’ vanuit het oogpunt van Betje Wolff-Bekker naar onder andere het contact met Jan Bekker Teerlink.

De lezingen zullen vanaf 16:00 uur plaatsvinden in het Zeeuws Maritiem MuZEEUm, Nieuwendijk 11, Vlissingen. Vanaf 15:30 bent u welkom om een kop koffie of thee te gebruiken. Na de lezingen sluiten we af met een borrel en is er gelegenheid om de sprekers te ontmoeten.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen adviseren wij u snel in te schrijven: Klik hier.

Afbeeldingen:
Marita Mathijsen (Bron: Ruud Pos, Neerlandistiek, online tijdschrift voor de
Nederlandse taal- en letterkunde, 18 maart 2023)

Roelof van Gelder (Bron: https://roelofvangelder.nl)

 

Zeeuws Maritiem Muzeeum, Nieuwendijk 11, Vlissingen