22 mei 2018
19.00 uur

Het bestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING en aansluitend de LEZING VAN Dr. ANYA LUSCOMBE over de bijzondere vriendschap tussen de Roosevelts en de Nederlandse Koninklijke Familie, op

dinsdag 22 mei 2018 om 19.00 uur

in Betje Wolf Auditorium van de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, te Middelburg.

 

19.00 uur: Algemene Ledenvergadering

De agenda van de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:

  • Opening.
  • Mededelingen en ingekomen stukken.
  • Verslag algemene ledenvergadering van 21 november 2017 en 12 december 2017
  • Jaarverslagen 2017 secretaris en commissie Verzamelingen.
  • Overzicht jubileumactiviteiten
  • Financieel verslag 2017.
  • Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
  • Mutaties besturen en commissies.
  • Nieuwe leden.
  • Rondvraag en sluiting.

 
De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn in te zien en te downloaden op https://kzgw.nl/kzgw/bestuurszaken/verslagen/20.00 uur: Lezing van Dr. Anya Luscombe, verbonden aan het University College Roosevelt/Universiteit Utrecht en bestuurslid van het ZG over

De bijzondere vriendschap tussen de Roosevelts en de Nederlandse Koninklijke Familie

De Amerikaanse president (1933-1945) Franklin Delano Roosevelt was erg trots op zijn Nederlandse (Zeeuwse!) afkomst en koesterde zijn relatie met het Nederlandse koningshuis. Zijn vrouw Eleanor Roosevelt, niet zomaar een ‘first lady’ maar ook een voorvechtster van de mensenrechten en belangrijk ‘cultureel diplomaat’, bezocht Nederland een aantal keer. Zij ontwikkelde een bijzondere band met Koningin Juliana: een relatie die doet denken aan een wijze tante en een leergierig jong nichtje.  In deze lezing zal Dr. Anya Luscombe van de University College Roosevelt/Universiteit Utrecht, u meevoeren naar de Tweede Wereld Oorlog en de periode daarna.  Door te kijken naar de bijzondere vriendschap tussen de Familie Roosevelt en het Huis van Oranje leren we niet alleen over de persoonlijke kenmerken van twee sterke vrouwen Eleanor en Juliana (drie als we Wilhelmina meerekenen), maar ook over de invloed daarvan op de betrekkingen tussen Nederland en Amerika.

Niet-leden zijn ook welkom bij de lezing. Neemt u vooral een introducé mee.

Voor de lezing graag aanmelden bij judith@kzgw.nl  of 0118-654347.

Wim Hofmanzaal en Johanna Kruitzaal ZB | Planbureau en bibliotheek