uitgelicht
collectie-
stuk
16 november 2022
19.00-21.00 uur

Op 16 november 2022 organiseert het KZGW haar Algemene Ledenvergadering. Het is de gewoonte om na de pauze iets bijzonders te organiseren. De laatste keer was dat de wijnlezing en -proeverij.

Deze keer is de Stichting Valreep bereid gevonden om de voorstelling ‘Het Portret’ uit te voeren. Deze gedramatiseerde tekstlezing, uitgevoerd door de  bekende Zeeuwse acteur Bram Kwekkeboom, gaat over de dichter Jacobus Bellamy door de ogen van zijn beoogde schoonmoeder.

Voorafgaand aan het stuk geeft Peter van Druenen een korte lezing over het leven en werk van Jacobus Bellamy. Plaats van handeling: ZB, Bibliotheek van Zeeland. Aanvang: 19.00 uur.

Klik hier om u aan te melden.


PROGRAMMA

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag algemene ledenvergadering van 1 juni 2022 (Bijlage: https://kzgw.nl/verslagen/)
4. Begroting 2023 (Bijlage: https://kzgw.nl/verslagen/)
5. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten
6. Activiteiten tot mei 2022
7. Collectienieuws
8. Rondvraag


PAUZE

Opvoering ‘Het portret’ door Bram Kwekkeboom
(ingeleid door Peter van Druenen met een korte lezing over het leven en werk van Bellamy)

 

 

Foto: PZC, 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *