uitgelicht
collectie-
stuk
19 mei 2021
19.00 uur

Beste leden,

Het bestuur van het Zeeuws Genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdagavond 19 mei om 19.00 uur. In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering online worden georganiseerd. We volgen hierbij weer de richtlijnen van de tijdelijke wet voor verenigingen COVID-19 Justitie en Veiligheid. De agenda, de onderliggende stukken en de procedure kunt u vinden op: https://kzgw.nl/kzgw/verslagen/

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Mr. Annelies Wooldrik, secretaris

Digitaal (Zoom)