Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

17 juni 2020
19.00 uur

Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020

Op 19 mei zou in Middelburg de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Zeeuws Genootschap plaatsvinden. Ook deze is afgelast. Omdat het bestuur volgens de statuten verplicht is in het voorjaar een ALV te beleggen, zal de vergadering digitaal doorgang vinden op woensdag 17 juni, om 19.00 uur, zodat de belangrijkste besluiten genomen kunnen worden en de werkzaamheden en activiteiten van het Genootschap zo veel mogelijk door kunnen gaan. Wij volgen daarbij het protocol zoals dat is vastgelegd in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, die per 24 april 2020 in werking is getreden.
U ontvangt hiervoor in de week van 25 mei een uitnodiging met het bijbehorende protocol.

Digitaal