21 november 2017
19.30 uur

Vergadering voor alle leden van het Genootschap

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering, voor de uitreiking van de Roggeveenprijs.

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 21 november 2017 om 19.30 uur in het Betje Wolff-auditorium in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, te Middelburg.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Verslag algemene ledenvergadering van 30 mei 2017.
 4. Begroting 2018.
 5. Voorstel wijziging statuten
 6. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
 7. Mutaties besturen en commissies.
 8. Nieuwe leden.
 9. Afscheid van onze thesaurier H.G. Joziasse RA
 10. Uitreiking cadeau aan de bedenker van de vraagstelling voor de jubileumprijsvraag
 11. Rondvraag en sluiting.

De stukken voor de ALV van 21 nov. 2017 incl. bijlages treft u hier aan.

Uitnodiging uitreiking Roggeveenprijzen 2017

U bent van harte uitgenodigd voor de uitreiking van de Roggeveenprijzen 2017, op 21 november 2017 aansluitend aan de Algemene ledenvergadering.

De Roggeveenprijs wordt door de werkgroep Cultuur Historie van het Zeeuws Genootschap elke twee jaar uitgereikt aan studenten die een Masterscriptie of een onderzoekspaper hebben geschreven over een Zeeuws cultuur-historisch onderwerp. Voorwaarde is dat de ingeleverde werkstukken positief werden beoordeeld aan een Nederlandse of Belgische universiteit. De prijs is vernoemd naar vader en zoon Roggeveen, woonachtig in het 17de en 18de eeuwse Middelburg. Arent Roggeveen (-1679) was een echte uomo universale: dichter en wiskundige met een buitengewone kennis van sterren- en aardrijkskunde en theorie van de zeevaart. Hij vervaardigde een atlas van de westkust van Amerika. Zijn zoon Jacob (1659-1729) leidde in 1721 in opdracht van de Amsterdamse kamer van de WIC een expeditie naar de Zuidzee en ontdekte Paaseiland. De veelzijdigheid van vader en zoon Roggeveen laat zien hoeveel mogelijkheden voor onderzoek de cultuur en het verleden van Zeeland bieden.

Voor meer info: zie www.roggeveenprijs.nl

Programma uitreiking roggeveenprijzen 2017

De agenda voor de uitreiking luidt als volgt:

 1. Welkom door Peter van Druenen, voorzitter a.i. WCH
 2. De voorzitter van de jury maakt de prijzen bekend, leest het juryrapport voor en reikt de prijzen uit
 3. Inleiding door de winnaar van het beste onderzoekspaper
 4. Inleiding door de winnaar van de beste masterscriptie
 5. Slotwoord door Peter van Druenen

Aansluitend wordt u uitgenodigd voor een drankje.

Het bestuur.

Betje Wolff auditorium, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg