uitgelicht
collectie-
stuk

Colofon

Deze website is tot stand gekomen met de medewerking van:

Dondr. web & design (WP-installatie en techniek)
– De webredactie van het Zeeuws Genootschap (menustructuur, pagina-design en onderhoud/actualisering)
   > Judith Adriaanse
   > Jitse Brouwer
   > Peter van Druenen
   > Marianne Gossije
   > Marcel Rijken MA
– De 80 vrijwilligers van het Zeeuws Genootschap (teksten).
– De bruikleennemers (beeldmateriaal)