uitgelicht
collectie-
stuk

Privacybeleid

Inleiding

Het KZGW (hierna “wij”) verwerkt persoonsgegevens van onze leden, belangstellenden en andere contactpersonen. Wij doen dit voor onze eigen activiteiten (vereniging met als doel de wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreden, met name met betrekking tot Zeeland. ). In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen activiteiten. Indien u vragen heeft over de activiteiten van onze partners verwijzen wij jou graag door naar deze desbetreffende partijen. Voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich richten tot het secretariaat via info@kzgw.nl.

Wie zijn wij

Wij zijn KZGW, een vereniging gevestigd in Middelburg. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Waar zijn wij gevestigd

Wij zijn gevestigd aan de Kousteensedijk 7, te Middelburg.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor onze activiteiten

Rechten van betrokkenen

Onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) heeft iedereen een aantal rechten. Wij wijzen u graag op uw rechten als betrokkene. Heeft u tips of opmerkingen, dan horen wij dat graag. Om van uw rechten gebruik te kunnen maken, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteits Persoonsgegevens (hierna te noemen: AP). Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat graag. Binnen het KZGW hechten wij veel waarde aan uw privacy en daarom zijn wij altijd bereid om met u in gesprek te gaan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen en de verwerkingen

We sommige gegevens met uw toestemming, zoals bij het versturen van meldingen (via nieuwsbrieven). In dit Privacy Statement delen wij met u de partijen waar wij mee werken.

Google Analytics cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookieoverzicht

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden.

Cookie Opslagperiode Functie

Google Analytics
__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Maximaal 2 jaar

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Met deze cookies krijgt het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen , hierna te noemen KZGW inzage in het bezoek op de website (bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen).

Browserinstellingen en cookies verwijderen

Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies via uw browser kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘ontvangers’, maar (sub) verwerkers. In het onderstaande overzicht hebben wij de (sub)verwerkers opgesomd en tevens aangegeven waar deze partijen voor dienen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van KZGW.

Wij werken samen met de volgende (sub)verwerkers voor onze eigen activiteiten:

Cookies

Wij plaatsen cookies bij de bezoekers van onze website. Dit doen wij om informatie te verzamelen over de pagina’s die bezoekers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Deze informatie gebruiken wij om jouw webervaring continu te verbeteren en om onze marketing activiteiten goed te kunnen uitvoeren.

Wijziging van privacy statement

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het KZGW adviseert u regelmatig naar ons Privacy Statement te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Onderaan zullen wij het nummer en de datum van het geldende statement vermelden.

Versie 1.0 – 22 mei 2018