uitgelicht
collectie-
stuk

> Activiteiten

28 mei 2016

Om de kennis van de Zeeuwse geschiedenis te bevorderen, organiseert de WCH de volgende activiteiten:

  • LEZINGEN over een breed scala aan onderwerpen. Deze zijn voor de leden vrij toegankelijk.
  • SYMPOSIA en CONFERENTIES over onderwerpen die in de landelijke actualiteit staan of waarvan het bestuur vindt dat dit extra aandacht verdient. De nadruk daarbij ligt op de gewestelijke historie, maar altijd in de context van de geschiedenis van Nederland en de omringende landen.
  • De jaarlijkse REDERIJKERSDAG ergens in de provincie Zeeland.
  • De tweejaarlijkse uitreiking van de ROGGEVEENPRIJS voor mastersscripties en onderzoekspapers. Klik hier meer meer informatie.