uitgelicht
collectie-
stuk

Het Zeeuws Museum in Middelburg zoekt Leden Raad van Toezicht

29 september 2023

Het Zeeuws Museum vind je in de historische abdij in het centrum van Middelburg. Ooit heeft Willem van Oranje hier zelfs kantoor gehouden. De zeer uiteenlopende collectie toont een kant van Zeeland die je niet verwacht. Van wereldberoemde wandtapijten en bijzondere streekdrachten tot archeologische vondsten en schilderijen. Maar ook een prachtige collectie porselein en bijzondere objecten, die Zeeuwen van verre reizen meenamen, wordt getoond.

We laten deze voorwerpen vaak zien in vernieuwende tentoonstellingen die altijd een relatie hebben met het hier en nu. We werken daarbij voortdurend samen met kunstenaars en (mode)ontwerpers om zo ook nieuwe kaders te scheppen voor de collectie. Het Zeeuws Museum staat midden in de samenleving met projecten als Onvergetelijk Zeeuws Museum en eenZM, waarbij we altijd op zoek gaan naar regionale maatschappelijke partners. Het is onze missie om de vergaarde kennis, het gebouw en de collectie in te zetten om mensen te verbinden en zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving.

Het Zeeuws Museum wordt bestuurd door de Directeur Marjan Ruiter. Zij is verantwoordelijk voor het artistiek en zakelijk beleid van het museum. De Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit vijf leden, adviseert en houdt toezicht op het vastgestelde beleid, controleert de jaarrekening en stelt de begroting vast. Zij doet dit op actieve wijze en in een collegiale samenwerking met de Directeur. Daarnaast is de RvT een waardevol klankbord voor de Directeur. Voor bestuur en toezicht hanteert het Zeeuws Museum de Governance Code Cultuur.

De RvT van het Zeeuws Museum is op zoek naar nieuwe Leden met bij voorkeur kennis van de volgende vakgebieden:

  • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat in de museale omgeving;
  • Kennis van de politieke en financiële omgeving van het Zeeuws Museum.

Als RvT-lid ben je betrokken bij het museum, sta je achter de missie en visie, beschik je over voldoende tijd en mogelijkheden, ben je bereid om je kennis, ervaring en netwerk in te zetten. Je bent onafhankelijk, transparant, betrouwbaar, integer, een teamspeler. Daarbij sta je achter de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en handelt hiernaar.

Het gaat om een onbezoldigde functie waarbij onkosten vergoed worden. De zittingstermijn is vier jaar en een lid kan maximaal twee zittingstermijnen dienen.

Voor deze posities moedigen we ook kandidaten zonder bestuurlijke ervaring aan te reageren. Het Zeeuws Museum streeft naar een inclusieve organisatie en idealiter is de Raad van Toezicht hiervan een goede afspiegeling.

Solliciteren
Heb je interesse? Dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief, cv en antwoorden op onderstaande selectievragen. De selectiecommissie bestaat uit een afvaardiging van de RvT. De gesprekken vinden plaats in oktober en november.

Selectievragen:

  1. Wat versta je onder toezicht houden en wat heb jij nodig om goed toezicht te houden? En als je al ervaring hebt met toezicht houden, wat breng je daaruit mee voor ons?
  2. Het Zeeuws Museum zet kunst en erfgoed in voor een veerkrachtige samenleving waarin iedereen er toe doet. Wat vind jij van deze missie en waarom vind je dat?

Jouw motivatiebrief, cv en antwoorden op de selectievragen kun je sturen naar vacature@zeeuwsmuseum.nl onder vermelding van ‘vacature raad van toezicht’. Graag ook met vermelding van je gekozen (kennis)profiel. De sluitingsdatum is 8 oktober 2023.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kun je mailen naar vacature@zeeuwsmuseum.nl ter attentie van de Voorzitter Arjen Meeuwsen.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie:
zie de website van het Zeeuws Museum.