uitgelicht
collectie-
stuk

Prestigieuze prijzen voor Mark Bosselaers en voor Hester Loeff, conservatoren van het Zeeuws Genootschap

4 april 2018

PRESTIGIEUZE PRIJZEN VOOR MARK BOSSELAERS EN VOOR HESTER LOEFF, CONSERVATOREN VAN HET ZEEUWS GENOOTSCHAP

PRESTIGIEUZE PRIJS VOOR MARK BOSSELAERS, CONSERVATOR VAN HET ZEEUWS GENOOTSCHAP

De Franse Paleontologische Vereniging (Association Paléontologique Française) heeft de Saporta-prijs toegekend aan Mark Bosselaers, conservator zeezoogdieren van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. De Saportaprijs is vernoemd naar de beroemde Franse paleontoloog Louis Charles Gaston de Saporta (1823-1896) die belangrijk onderzoek gedaan heeft naar fossiele flora’s, in Frankrijk en andere Europese landen en in de Verenigde Staten.

De prijs wordt altijd toegekend aan niet-beroepsmatig werkende paleontoloog met de Franse of een buitenlandse nationaliteit voor diens opmerkelijke bijdrage aan paleontologie (paleontologische collecties toegankelijk maken voor wetenschappers, paleontologisch onderzoek, of bescherming of verbetering van paleontologische sites, en dergelijke).

Mark Bosselaers (1956) is opgeleid als kunstenaar en docent. Hij heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand kenner van fossiele zeezoogdieren en publiceert regelmatig in internationale tijdschriften. Als conservator is hij regelmatig te vinden in het Zeeuws Museum, waar de collectie van het Genootschap beheerd en bewaard wordt. Hij is ook als honorair medewerker (walvisspecialist) verbonden aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.

De Saporta-prijs wordt op 6 april 2018, tijdens het jaarcongres van de Franse Palaeontologische Vereniging in Brussel aan Mark Bosselaers uitgereikt.

 

BELANGRIJKE PRIJS VOOR HESTER LOEFF, CONSERVATOR VAN HET ZEEUWS GENOOTSCHAP

Conservator Hester Loeff tijdens een bottenvistocht op de Westerschelde (foto Freddy van Nieulande)

Op 7 april 2018 ontvangt Hester Loeff uit handen van de heer A. van der Werff, burgemeester van de gemeente Noordoostpolder de P. van der Lijnaanmoedigingsprijs 2018. De prijs wordt altijd uitgereikt aan een beginnende amateurgeoloog of -paleontologen die al op wetenschappelijk niveau een wezenlijke bijdrage levert aan de geologie of de paleontologie.

De prijs is genoemd naar de bekende amateurgeoloog Pieter van der Lijn (1870-1964), die een groot aantal wetenschappelijke artikelen publiceerde . Hij was specialist in zwerfstenen (‘keien’) en hij ontdekte na het droogvallen van de Noordoostpolder dat er ten noorden van Schokland  een zeer groot aantal zwerfstenen lagen. Hij pleitte voor het behoud van dit gebied en in 1954 werd dit het eerste wettelijk beschermde geologisch reservaat van Nederland. Het werd naar hem genoemd. Zijn geologische verzameling schonk hij aan het Museum Schokland.

Hester Loeff (1975) is opgeleid als opticien en werkt sedert 2015 als conservator landzoogdieren aan de collectie van het Zeeuws Genootschap, met speciale aandacht voor de fossiele landzoogdieren. Als conservator is zij regelmatig te vinden in het Zeeuws Museum, waar de collectie van het Genootschap beheerd en bewaard wordt. Daarnaast beheert ze de bottencollectie in het Stadhuismuseum in Zierikzee en zij is ook bestuurslid (marketing en communicatie) van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *