uitgelicht
collectie-
stuk

Algemene Ledenvergadering + eenakters Coosje Busken en Aagje Deken op 29 november 2023

21 september 2023

Beste leden,

Het bestuur van het Zeeuws Genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 29 november 2023 om 19.00 uur in de ZB Bibliotheek van Zeeland (Kousteensedijk 7, Middelburg). Na de pauze is er een optreden van de toneelgroep Valreep: ‘Het Talent’ over Coosje Busken, correspondentievriendin van Betje Wolff. Actrice: Annet Minderhout. Dezelfde actrice speelt daarna een korte eenakter over Aagje Deken, de vriendin van Betje Wolf en mede-auteur van de briefromans De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) en Historie van den heer Willem Leevend (1784-1785).

De agenda en de onderliggende stukken kunt u vanaf 8 november 2023 vinden op: https://kzgw.nl/kzgw/verslagen/.

U kunt zich nu al hier aanmelden
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Dr. Peter van Druenen, voorzitter


Afbeeldingen:
– Foto van schilderij van Coosje Busken. Onder de foto een toelichtende tekst. Deelcollectie Album amicorum A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1882.
– Artikel PZC (26 november 2018) van Jan van Damme.