uitgelicht
collectie-
stuk

Video: KZGW-objecten geprint in 3D

15 september 2022

In het kader van het 250-jarig jubileum van het KZGW werd ontwerper en onderzoeker Maaike Roozenburg in 2019 aangesteld als Zeeuws Genootschap Fellow. Haar werk heeft raakvlakken met onder meer erfgoed en technologie en haar werkwijze sluit aan bij ontwikkelingen binnen de UCR (University College Roosevelt) en het KZGW. Zo biedt de digitalisering van de collectie volgens het Genootschap de kans om nieuwe verbanden tussen fysiek verspreide collectiestukken te maken.

Eerst verdiepte Maaike zich in de collectie van het Zeeuws Genootschap en maakte ze een voorselectie van kansrijke studieobjecten. In het najaar gaf ze samen met kunstenaar en UCR-docente Sophie Krier de cursus ‘True Replicas’. Hierbij brachten studenten objecten in kaart vanuit verschillende disciplines. Ze repliceerden die met behulp van digitale technieken, zoals 3D-scannen en -printen. Hiermee onderzochten ze onder meer wat er te leren is van oude objecten en of het mogelijk is om intuïtieve, zintuiglijke interacties te ontwerpen.

Óver het project heeft Maaike nu een zogenaamde ‘geïllustreerde podcast’ gemaakt. Deze staat online:

foto: Ontwerper Maaike Roozenburg
(Foto © Sam Rentmeester/FMAX)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *