uitgelicht
collectie-
stuk

Sfeervolle uitreiking Roggeveenprijzen en eerste Roggeveenlezing in de Oostkerk

5 december 2019

Sfeervolle uitreiking Roggeveenprijzen en eerste Roggeveenlezing in de Oostkerk

Afgelopen zaterdag had ik de eer om de Roggevenmiddag te leiden met de eerste tweejaarlijkse Roggeveenlezing en de uitreiking van de Roggeveenprijzen voor de beste masterscriptie en het beste onderzoekspaper. Dit schreef de PZC over deze middag:

Masterstudent kunstgeschiedenis Jeroen Lesuis aan de Universiteit Utrecht heeft de Roggeveenprijs van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gewonnen. Zijn masterscriptie over de herkomst van de vier Guyaanse verentooien in het Zeeuws Museum kwam zaterdag als beste uit de bus.

De tweede Roggeveenprijs voor beste onderzoekspaper ging naar Marc Schenkenberg van Mierop, student aan het University College Roosevelt in Middelburg. Hij onderzocht de hiërarchie binnen de 18e eeuwse Gereformeerde Kerk in Middelburg waar de Hattemistische ‘dwaling’, aangehangen door Anna Sabbinge, leidde tot een religieus-politieke crisis binnen de kerkgemeenschap. Het Hattemisme was een dissidente stroming in de 18e eeuws Zeeuwse gereformeerde kerk.

Lesuis maakt bij de jury indruk met zijn kunsthistorisch, etnografisch en ornithologisch onderzoek naar de verentooien in het Zeeuws Museum. De vier hoofdversieringen zijn oorspronkelijk afkomstig uit de toenmalige Hollandse kolonie Guyana. Lesuis analyseerde de objecten, hun materialen en stilistische verschillen, duidde hun mogelijke symboliek en vorm en vergeleek ze met verentooien in internationale collecties. Hij maakte een zoektocht naar de (vermoedelijke) stammen die ze vervaardigden en beschreef hun onderlinge contacten en die met de Nederlandse kolonisten.

De Roggeveenprijs voor Lesuis bedroeg 1000 euro. Schenkenberg van Mierop ontving 500 euro. Professor Jan Boersema gaf de ceremonie in de Middelburgse Oostkerk extra vuur met een lezing over de in Middelburg geboren ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen die het vermaarde Paaseiland in de Stille Oceaan ontdekte.
(Tekst: PZC, Frank Balkenende d.d. 2 december 2019)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *