uitgelicht
collectie-
stuk

Eerste jubileumexpositie geopend

1 mei 2019

Op 26 april werd in museum Het Warenhuis in Axel de eerste jubileumexpositie geopend van het Zeeuws Genootschap: Kijk naar beneden, dan zie je meer. Te zien zijn fossielen en bodemvondsten in Zeeuws-Vlaanderen en de Westerschelde. De expositie duurt van 27-04-2019 t/m 19-10-2019. Zie ook de website van de PZC: Klik hier

De voorzitter van het genootschap, de heer Hugo Schorer memoreerde het volgende:

Met veel genoegen heb ik gevolg gegeven aan het verzoek van het museum Het Warenhuis om deze tentoonstelling te openen, natuurlijk vooral omdat deze tentoonstelling tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap, maar ook omdat deze tentoonstelling plaatsvindt in het kader van het 250-jarig bestaan van het Zeeuws Genootschap, dat in 1769 is opgericht in Vlissingen. Bij de voorbereidingen van ons 250-jarig jubileum hebben wij al vroeg besloten dat we de nadruk wilden leggen op onze unieke collectie, die we in die 250 jaar hebben opgebouwd. En we wilden dan in die zin de nadruk op onze collectie leggen dat we de Zeeuwen wilden laten zien wat voor moois we in huis hebben. In huis is niet letterlijk, want sinds 1960 heeft het Genootschap geen eigen museum meer en is onze collectie in bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en Erfgoed Zeeland, voorheen de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. In dit geval komen de voorwerpen vooral uit het Zeeuws Museum. Belangrijk was ook dat we de objecten het liefst daar in de provincie wilden laten zien waar de objecten vandaan kwamen. Zo is hier dan samenwerking gezocht met het museum in Axel om bijzondere fossielen en unieke bodemvondsten te laten zien die in Zeeuws-Vlaanderen en in de Westerschelde gevonden zijn. IN Zeeuws

Ik wil dan ook namens het bestuur van het Zeeuws Genootschap Het Warenhuis bijzonder bedanken dat zij meteen enthousiast waren toen we met dit idee kwamen. Uiteraard hebben velen aan de tentoonstelling gewerkt, maar ik zou dan toch speciaal de heer De Blaeij, conservator van het museum willen noemen. Alle hulde voor het vele werk dat u verricht heeft.
Ook onze eigen werkgroep Geologie wil ik in dit verband niet onvermeld laten, in het bijzonder onze Genootschapsconservatoren Freddy Van Nieulande en Herman Nijhuis. Zij hebben zich enorm ingezet, zodanig zelfs dat ik heb begrepen dat zij de eerstkomende tien jaar geen tentoonstelling meer gaan organiseren.
Tenslotte wil ik mede namens Maarten Steenbeek, voorzitter van onze Jubileumcommissie, die tot zijn spijt vandaag verhinderd is wegens verblijf in het buitenland, bedanken Yara uit Sluiskil, de hoofdsponsor van deze tentoonstelling. U ziet het is vandaag vooral “den overkant”, zoals we in Middelburg zeggen, wat de klok slaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *