uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1975

5 februari 2019

Bevat o.m. H.J.F.M. van den Eerenbeemt, Repressieve maatregel tegen de 

bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland;

163 Pagina’s