uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1969

19 februari 2019

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969. Jubileumuitgave van het Archief ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Genootschap in 1969. Hierin de volgende bijdragen:

W.S.S. van Benthem Jutting, Leendert Bomme 1727-1788; een 18-de eeuwse bioloog te Middelburg. 15 p., 4 ill.
C.A. van Swigchem, 200 jaar monumenten van bouwkunst in Zeeland; wat verdween en wat behouden bleef voor het heden en voor de toekomst. 54 p., 50 ill.
M.A. Geuze, De landbouw op een keerpunt. 3 p.
T.A.J.W. Schorer en M.C. Verburg, Verleden en toekomst van het economische Schelde-landschap. 4 p.
Zeeland in beeld. 80 ill.
C. Kannegieter, Lijst van Verhandelingen, Nieuwe Verhandelingen, Nieuwe Werken en Archief uitgegevendoor het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, gevolgd door registers van auteurs, aardrijkskundige namen en onderwerpen.

Van deze bijdragen zijn geen overdrukken aanwezig.

Totaal 165 pagina’s.