uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1922

12 maart 2019

 o.m. P Bevat.J. van Bortel, Zeeuwsch-Vlaanderen, Westelijk deel, vóór en tijdens de Fransche overheersing; J.H. van ’t Hoff, De vroegere Portugeesch-Joodsche gemeente en de kerkeraad der hervormde gemeente te Middelburg; A.A. van Schelven, Hermanus Faukelius; A.A. van Schelven, Franciscus Gomarus.      37 pagina’s.