uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1912

12 maart 2019

Bevat o.m. C. de Waard, De rand van het eiland Walcheren in 1546. Met eene schetsteekening van P.L. Bolier, naar aanwijzingen van H. Van Gelderen; F.E. baron Mulert, Eenige aanvullingen en verbeteringen op het Scheepsjournaal gehouden op het schip Tienhoven tijdens de ontdekkingsreis van mr. Jacob Roggeveen; A.H. Kan, Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de 16e eeuw.    158 pagina’s.