uitleg 
logo en wereldkaart
De graven van Vlaanderen en Holland en de kwestie Zeeland bewesten Schelde

Vooraf[1] Dit voorjaar las ik het Contourenplan Vrede van Parijs/Zeeland 700, een projectplan van de werkgroep Cultuur Historie van het… lees verder