uitleg 
logo en wereldkaart
Desaunois (1)
Auteur(s) op 26 maart 2020
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Francies Joseph Desaunois

  • Mathieu Josephe Desaunois, (Mattheus Josephus) uit Hulst.
  • Francies Joseph Desaunois, (Franciscus Josephus) uit Boschkapelle (Axeler Ambacht)

Door het rederijkersonderzoek zijn we in aanraking gekomen met een 100-tal documenten waarop religieuze, politieke, ondeugende en persoonlijke gedichten/liederen en gedichten/liederen over de liefde staan met niet te vergeten een recept tegen de pest. Zij blijken afkomstig te zijn uit de familie van de chirurgijn Francies Joseph Desaunois uit Boschkapelle en daarmee stuiten we direct op een eerste verwarring, want zijn oom Mathieu Josephe Desaunois was ook chirurgijn en woonde te Hulst (hij is doopgetuige bij de doop van het tweede kind van Francies Joseph in 1766). Zij worden nogal eens met elkaar verward. De fragmentgenealogieën hieronder illustreren overduidelijk dat het om verschillende gezinnen gaat.

Een tweede verwarring betreft de schrijfwijze van de familienaam. Er zijn maar liefst 23 varianten aangetroffen:

Desaunois, de Saunois, Desannois, de Sannois, de Sanois, des Annois, de Seunoijs, de Sinoijs, Desonois, Dezonois, de Sonoi, Desenoij, Desenoy , Desenoeij, Desenooy, Desaunvis, Disenooijs, Dusannois, Saunoijs, Desaulnoy, Deschilnoy, Daulsnois, Desaulnois.

Voor de overzichtelijkheid is hier gekozen voor de weergave van Desaunois.


Francies Joseph (Franciscus Josephus) Desaunois uit Boschkapelle

I Francies Joseph Desaunois (Franciscus Josephus), geboren te Vlaanderen in Comen, overleden 11 februari 1789 (vermoedelijk te Stoppeldijk = Boschkapelle), gaat te Axel op 1 mei 1762 in ondertrouw en trouwt te Axel op 16 mei 1762 met Maria Anna Cas (Marjanna Kas), RK gedoopt te Hontenisse op 29 oktober 1732, overleden als weduwe te Boschkapelle op 13 februari 1812 (79 jr.), dochter van Theodorus Cas en Maria Baert.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Desaunois (Catharina), geboren te Boschkapelle op 27 november 1763, RK gedoopt te Boschkapelle op 28 november 1763, doopgetuigen: Joannes Bruggeman en Maria Catharina Baart, overleden te Boschkapelle op 28 januari 1849 (85 jr.), trouwt (1) te Axel op 1 juli 1793 met Anthonis Vermast, geboren te Axel, weduwnaar van Anna Maria Tijsbaart, trouwt (2) te Boschkapelle op 8 februari 1821 met Adriaan Hermans (67 jr.), wagenmaker, geboren te Hengstdijk, zoon van Jan Francies Hermans en Veronica de Kerf, weduwnaar van Anna Catharina Neeskens.
2. Joannes Franciscus Desaunois (Jan Francies), geboren en RK gedoopt (onder voorwaarde) te Boschkapelle op 27 april 1766, overleden te Boschkapelle op 17 september 1815 (50 jr.), ongehuwd. Bij zijn overlijden staat bij beroep: Particulier.
Doopgetuigen: Matheeus Josephus de Saunois (NG) en Andrisina Kas.
3. Andreas Desaunois, (André), mr chirurgijn, chirurgien-accoucher (verloskundige), geboren te Boschkapelle op 10 februari 1769, gedoopt te Boschkapelle op 11 februari 1769 (doopgetuigen: Andreas Baert en Elisabeth Fossaert), overleden te Hontenisse op 23 maart 1809 (40 jr.), gaat in ondertrouw:
(1) te Axel op 25 juli 1795 en trouwt te Hontenisse op 9 augustus 1795 met Elisabeth de Vijlder, geboren te Ossenisse 1778, overleden te Boschkapelle op 7 september 1796 (18 jr.).
(2) te Boschkapelle op 18 juni 1797 met Marie/Maria Catherine/Jacqueline de Poorter (Maria), geboren te Boschkapelle op 29 juni 1779, gedoopt te Boschkapelle op 30 juni 1779 (doopgetuigen Martinus Verkruijsen en Elizabetha Kints), overleden te Hontenisse op 31 oktober 1813, dochter van François de Poorter en Petronella Verhoeven.
4. Servatius Desaunois, geboren en RK gedoopt te Boschkapelle op 2 oktober 1772.
Doopgetuigen: Servatius Seij en Joanna Jansen. Bij het overlijden van Francies Joseph in 1789 staan in de boedelbeschrijving kind 1 t/m 3 vermeld. Servatius is dus vooroverleden.

Zie ook Francies Desaunois (Blog 4)


Bronnen

  • http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/
  • http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen
  • Bundel documenten met gedichten en liederen uit het familiearchief van de familie Brand uit Hulst.
  • Gemeentearchief Axel: GA Axel Aanwinsten 1889, schenking I: Stukken afkomstig van Dr. Desaunois, eertijds dokter te Boschkapelle.

Laatst bewerkt op 4 december 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *