uitleg 
logo en wereldkaart
Vlissingen
Auteur(s) op 6 januari 2023
Trefwoord(en)
Discipline(s)

Vlissingen

De Blaeu Acolye

Zinspreuk: De gheest ondersoecket al
Patroonheilige: H. Anna
Vroegste bronvermelding: 1530
Laatst bekende bronvermelding: 1685
Blazoen: 1642

blazoen Vlissingen

Publicaties

1563: Refereynen ende Liedekens van diuersche rhetoricienen wt Brabant, Vlaenderen, Hollant, ende Zeelant: ghelesen en ghesonghen op de Corenbloeme Camere binnen Bruessele op haer iaerlijcxe Prinsfeeste Anno XVc.Lxij. Brussel, Michiel van Hamont, 1563, ff. 12v-14v.
Zinspreuk bij de refereynen: Laet Schande berghen. Dichter onbekend.
Klik HIER voor een download.

1642Vlissings Redens-lust-hof, beplant met seer schoone en bequame oeffeningen (…..) Alles uytgegeven by de reden-camer tot Vlissinge, de Blaeu Acolye, Den geest ondersoecket al. Tot Vlissinge, by Iacob Iansz Pick, boeck-verkooper op de Beurs. Anno MDCXLII. Vlissingen 1642. Download Vlissings redens lust-hof etc.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
De Blaeu Acolye: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS