Eindredacteur gezocht

Bert Gerestein, die ruim twaalf jaar deel uitmaakt van de redactie van dit tijdschrift, zal in de loop van dit jaar zijn eindredacteurschap beëindigen. Zijn werk is tweeledig: enerzijds is hij tekstredacteur, anderzijds opmaakredacteur. Hij bewerkt binnengekomen kopij tot goed leesbare en foutloze artikelen en verzorgt daarnaast de vormgeving van dit blad.

Wij zoeken een opvolger voor Bert. Eventueel kan de functie gesplitst worden. Vier keer per jaar is er een redactievergadering. Het meeste overleg tussen de redactieleden vindt via e-mail plaats.

Heeft u belangstelling voor deze functie, of wilt u de aandacht vestigen op een mogelijke kandidaat, dan kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur: Gerard@Heerebout.nl