Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Inhoud jaargangen

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar.

Hier kunt u terugvinden welke artikelen er in jaargang 1 t/m 24 zijn verschenen.

 

En onderstaand de recentere artikelen:

CHRONOLOGISCHE  ORDENING

Zeeland 2016  25/1

Ineke Vogel-Wessels Boer, De fotograaf Carl Wilhelm Bauer, I.H. Vogel-Wessels Boer. (1844-1911)
1-12

Peter H. de Dreu, Vijftig jaar werkgroep Geologie
13-17

Chiel Jacobusse, Globalisering van flora en fauna. Achtergronden en effecten van de opmars van uitheemse planten en dieren in Zeeland
18-26

Aagje Feldbrugge, De knobbeloortjes van Hubregtse (’t Is vol van schatten hier)
27-29

Marianne Gossije, “Een overheerlijk geschenk” (’t Is vol van schatten hier)
30-32

 ’t Is vol van schatten hier, A.J.L. Feldbrugge en M. Gossije.

G.G. Trimpe Burger-Mekking, Aanwinsten maart
33-36

 

Zeeland 2016  25/2

Martin van den Broeke, “Eene veeljaarige occupatie”. Rond de sloop van het Huis te Oostkapelle (1796-1807)
45-52

Erik-Jan Dros, Die van der Sluys. De economische effecten van de Tweede Vlaamse opstand in Zeeland
53 58

Anton van Haperen, De biodiversiteit van het duinlandschap in historisch-geologisch perspectief
59-68

Mark Bosselaers, Waarom walvispokken zo wonderbaarlijk en zo belangrijk zijn
(’t Is vol van schatten hier)
69-72

Jan Piet Bekker, Mammoetkiezen (’t Is vol van schatten hier)
72 75

Gerard Heerebout, Genootschapszaken
76

G.G. Trimpe Burger-Mekking, aanwinsten juni
77-80

 

Zeeland  2016  25/3

Suze Zijlstra, Vrije en onvrije vrouwen in zeventiende-eeuws ‘Zeeuws’ Suriname
91-98

Jan Zwemer, Klein-grondbezit en ‘sociale stijging’ vóór de grote landbouwcrisis?
Een verkennend onderzoekje rondom landaankoop op Walcheren ca. 1800
99-107

Lo van Driel, Vlaamse activisten in Zeeland
108-118

Ineke Vogel-Wessels Boer, Perkamenten bladen van een verdwenen kruideniersraam
119-123

Elsa Westland, Herkimer Diamonds? (‘t Is vol van schatten hier)
123-126
Gerard Heerebout, Kees Tempelaar, Erik van der Doe, Genootschapszaken
127-130 G.G.Trimpe Burger-Mekking, Aanwinsten september
131-133

26.3 ZLD Marlow Moss – Joost Bakker

26.3 ZLD t Is vol van Schatten hier – V. Frenks

 

Zeeland 2016  25/4

Adrie de Kraker, Zes eeuwen stormvloeden en overstromingen in de zuidwestelijke delta. Aard en omvang van de schade en het herstel
139-153

Jan-Willem de Winter, Stedelijk verval in Zeeland: twee Schouwse steden vergeleken
154-162

Lo van Driel, Het kindeke Jezus in Veere
163-165

Katie Heyning, Penning uitgegeven ter gelegenheid van het 31ste jaarlijkse diner van The Holland Society of New York op 20 januari 1916 (‘t Is vol van schatten hier)
166-169

G.G. Trimpe Burger-Mekking, Aanwinsten december
170-172

Gerard Heerebout, Genootschapszaken
180