Nieuw

Tijdelijk €5,- korting KZGW-leden op boek Middelburg. Gezicht van de stad

Op 1 november 2017 verschijnt het boek Middelburg. Gezicht van de stad. 
Aan de hand van 8 thematische hoofdstukken en prachtige illustraties maakt u een reis langs de meest bepalende aspecten uit de geschiedenis van Middelburg. Als lid van het KZGW betaalt u slechts €30,- in plaats van €35,- door uw exemplaar voor 1 november te bestellen www.middelburggezichtvandestad.nl/kzgw

Middelburg. Gezicht van de stad is geen chronologisch overzichtswerk met een encyclopedisch karakter, maar een boek met een thematische aanpak. Elk hoofdstuk wordt geschreven door één auteur die als specialist geldt op dat terrein (soms met een co-auteur). In het afsluitende hoofdstuk worden verhaallijnen met elkaar in verband gebracht, zodat een integraal overzicht wordt geboden van de geschiedenis van Middelburg.

Het boek verschijnt in een gebonden uitvoering en telt 296 pagina’s. Het heeft een formaat van ongeveer 23 bij 28 centimeter. Het boek is vanaf 1 november in de boekhandel te koop voor €35,-.

Middelburg. Gezicht van de stad is een uitgave van Den Boer | De Ruiter onder auspiciën van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland m.m.v. het Zeeuws Archief.

 

WERKEN 17 van het Zeeuws Genootschap

Reimond Kimpe. Het leven van Jezus in Veere en omstreken.

Ingeleid en toegelicht door Lo van Driel.
(Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
2017). ISBN 978-90-70534-56-1. 220 blz.

Prijs € 19.90

De tekeningen en schilderijen van de Middelburgse kunstschilder Reimond Kimpe (1885-1970) zijn overbekend. Voor de oorlog maakte hij vooral stads- en havengezichten, taferelen van straten en gebouwen, zelfs schilderde hij boerderijen. Daarna vormden in de jaren dertig boeren en boerinnen een terugkerend thema. In de jaren vijftig veranderde zijn werk en schilderde hij figuren in heldere, veelal primaire kleuren. In die naoorlogse periode streefde hij, door een kubistische vormgeving beïnvloed, naar een synthese tussen abstract en figuratief. Dat is het bekende beeld van de schilder Kimpe. Wie zich verdiept in zijn ontwikkeling, komt tot een genuanceerder beeld. En wie probeert zijn levensweg te reconstrueren met archiefonderzoek, doet verrassende vondsten. Een van de merkwaardigste zaken die daarbij aan het licht komen, is Kimpe’s schilder- en tekenwerk met een religieus karakter. Dat blijkt veel omvangrijker te zijn dan uit allerlei publicaties en exposities bekend is. Behalve enkele grote schilderijen en glas-in-loodramen, maken verschillende zogenaamde kruiswegen deel uit van zijn oeuvre.

Tot nog toe was onbekend dat Kimpe een complete reeks tekeningen had gemaakt van het leven van Jezus, waarvan uiteraard een via crucis of kruisweg deel uitmaakt. Die tekeningen werden gemaakt tijdens een verblijf in het ziekenhuis in het vroege voorjaar van 1945, waarschijnlijk april 1945. Deze met R.K. gesigneerde tekeningen zijn bewaard in zijn persoonlijk archief. De tekeningen zijn levendig en bij tijden humoristisch. Het bijzondere van deze hele reeks is dat het leven van Jezus zich afspeelt in Veere en omgeving. Kimpe volgde wel getrouw (onder opgave van de Bijbelpassages) het leven van Jezus, maar hij maakte er een stripverhaal van met stad- en herbergscènes waarin we vooral Veere, soms ook Middelburg en Vlissingen herkennen. Kimpe-biograaf Lo van Driel heeft de hand weten te leggen op deze bijzondere tekeningen. Hij heeft de tekeningen ingescand en uitgesneden en voorzien van een bijpassend Bijbelcitaat. De tekeningen worden voorafgegaan door een inleiding, waarin Van Driel nader ingaat op de tekeningen binnen het oeuvre van Kimpe.

De uitgave is uitgebracht in de reeks Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en is hier te bestellen.
Tot en met november 2017 biedt het Genootschap het boek met korting aan voor leden ( € 14,95)  en niet-leden (€ 17,95), daarna geldt de verkoopprijs van € 19.95

 

MUZIEK UITGAVE:

Lupus Hellinck, Three four-part Masses, ed. B.J. Blackburn. Exempla Musica
Zelandica IX
(Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
2016). ISBN 978-90-70534-55-4. xvi + 115 blz.

Prijs € 29,00.
De serie Exempla Musica Zelandica is gewijd aan vroegere muziek uit de provincie Zeeland
en is in het leven geroepen met het doel, tegenwoordig veelal onbekende composities opnieuw voor een breed publiek toegankelijk te maken. Deel 9 van deze reeks bevat drie vierstemmige Missen van de zestiende-eeuwse componist Lupus Hellinck. De eerste, Missa Peccata mea, is gemodelleerd naar een motet van Richafort; de tweede, Missa Intemerata virgo, op twee delen uit Josquins Vultum tuum cyclus; en de derde, Missa Virgo Mater Salvatoris, op een anoniem motet.
De (Engelstalige) Inleiding in deze uitgave met bladmuziek door dr. Bonnie Blackburn (Oxford) is bijzonder interessant, want deze bevat nieuwe informatie over het leven van Lupus Hellinck.
Jaren geleden werd gesuggereerd dat Hellinck zou zijn geboren in Axel en nieuw gevonden documenten wijzen erop dat dat dit inderdaad het geval lijkt te zijn.
The Exempla Musica Zelandica series is devoted to the earlier music of the Dutch province of Zeeland and has been conceived to make available a number of largely unknown examples of Netherlandish music. Volume 9 of the series contains three Masses for four voices by the sixteenth-century composer Lupus Hellinck. The first, Missa Peccata mea, is modelled on a motet by Richafort; the second, Missa Intemerata virgo, on two partes of Josquin’s Vultum tuum cycle; and the third, Missa Virgo mater salvatoris, on an anonymous motet.
The introduction of the volume by Dr. Bonnie Blackburn (Oxford) is particularly interesting as it contains new information on the life of Lupus Hellinck. Many years ago it was suggested that Hellinck would had been born in Axel and newly found documents now show that this seems to have been the case indeed.
De uitgave Lupus Hellinck kan hier besteld worden.

Archief 2015
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is een wetenschappelijk jaarboek waarin omvangrijke bijdragen en het jaarverslag van de vereniging gepubliceerd worden.
€ 10,-
Het Archief kan hier besteld worden.

 

 

 

 

 

De Stadsregering van Tholen (1577-1795), A.Romeijn
Bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795.
Digitaal in te zien:
Tholen Deel 1
Tholen Deel 2

J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren, 1700-2000 (Middelburg, 2006).
J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren, 1700-2000 (Middelburg, 2006).