Catalogus

Monografieën, die te omvangrijk zijn voor tijdschrift of jaarboek, worden uitgegeven in de reeks Werken, waarin inmiddels zestien delen zijn verschenen.

W12

W 12  Johan Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697.  Deel 1.

Inhoud:

De organisatie aan wal:

 1. De autonome positie van Zeeland.
 2. De kaapvaartrederij.
 3. Het kaperschip en zijn bemanning.

De zee als werkterrein:

 1. Operatiegebieden en bases.
 2. De Raid.
 3. Excessen van de commissievaart.

De markt:

 1. De vendumeester.
 2. Prijs en procedure.
 3. Het `ricochet’ van 1702.
 • De opbrengst van de commissievaart tijdens de Negenjarige Oorlog.
 • De vendu als plaats van koophandel.

Totaal 497 p., illustraties

40,85
W11

W 11  Marinekapiteins uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal. Onder redactie van J.R. Bruijn, A. Meijer en A.P. van Vliet.

Inhoud:

A.P. van Vliet, Van `wangedrocht’ naar Comité: De Zeeuwse marine-organisatie (1572-1795).

J.R. Bruijn en P.F. Poortvliet, De officieren van de admiraliteit (1714-1795): hun carrières, bemanningen en schepen.

Patricia Weinberg, Kapitein en ondernemer inZierikzee; Jacob Imanse (1684-1752).

Serge Blom, Michiel Sappius (1696-1761).

Theodorus Niemeijer, Een strijdbaar zeekapitein: Evert Blonkebijle Corneliszoon (1696-1769).

Ivonne Lucker, Een Noors zeeman in Zeeland:Jacob Dirksen (ca. 1704-1752).

Bas Loeve, Een matroos uit Colijnsplaat: Cornelis Vis (1714-1789).

Tibo van Wingen, Van konstabelsmaat tot gevierd kapitein: Maarten Haringman (1715-1784).

Rick van Velden, Een kleurrijk loopbaan met een tragisch einde: Hendrik Bernard Lodewijk graaf van Bylandt (1733-1777).

Sander van der Leest, `Een brutaal, ongemakkelijk en gehaat mensch’: Jan van Kruijne (? –1788).

Jan ten Bokkel Huinink, Een vergeten Zeeuwse zeekapitein: Johan Splinter Stavorinus (1739-1788).

Frans Scheper, Een kapitein uit het Zierikzeese patriciaat: Bonifacius Cau (1740-1804).

Frank van der Horst, `Daar donderd het canon van Kinkel aan de Theems!’: Hendrik August baron van Kinckel (1747-1821).

Totaal 204 p., met illustraties

17,45
W10

C. Reinders Folmer-van Prooijen, Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755.

Inhoud:

 1. Moeizame start.
 2. Het walbedrijf in Middelburg.
 3. De vaart.
 4. `Equipage’.
 5. `Koopmanschappen’.
 6. `Thesaurie’.

Totaal 222 p., met illustraties

20,00
W3

J.Th.H. Verhees-van Meer, DeZeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713. Inhoud:

 1. Historie en definitie.
  • Voorgeschiedenis; 2. Kenmerken van de commissievaart)
 2. Het kaapvaartbedrijf.

(3. `De meesters interest’: investeerders aan de wal; 4. De    schepen; 5. Zeevarenden in de kaapvaart; 6. De kruistocht)

 • De confrontatie in de republiek tussen kaapvaart- en koopvaardijbelangen.

(7. De voorlopige regeling van de handel op de vijand en commissievaart; 8. Het testen van de voorlopige regeling; 9. De jurisdictie van de Zeeuwse admiraliteit in het geding; 10. Handel op de vijand toegestaan)

 1. De achterban: Zeeland als kaapvaartgewest.

(11. De admiraliteit van Zeeland als prijzengerecht; 12. ‘het is niet al goud datter blijnkt’: de opbrengst van de kaapvaart)

Totaal 294 p., 17 ill.

19,95
W7

J.L. Kool-Blokland, De  zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg.

Inhoud:

 1. Het gasthuis en de kleinere instellingen.

(a. van oorsprong tot overgang (1289-1572); b. uitdaging, bloei en nederlaag (1572-1812); c. van verpleeginrichting tot ziekenhuis(na 1812))

 1. Het armweeshuis en het burgerweeshuis.

(a. van de wieg tot het graf (1490-1812); b. van uitbesteding tot opheffing (1812-1929))

Totaal 640 p., 105 ill.

11,35
W5

Meta A. Prins-Schimmel, Het stadhuis te Goes. Middelburg 1988

 1. Het dorp en zijn bestuur.
 2. Van dorp tot stad.
 3. De stad Goes.
 4. Het interieur rond het midden van de 18e eeuw en het Marktplein.
 5. De ‘melioratie’ van het stadhuis van 1771-1780.
 6. Het vernieuwde stadhuis.
 7. Het stadhuis inde 19e en de 20e
 8. De restauratie van 1967-1974.

Totaal 165 p., 65 ill.

6,80
W2

 P. Scherft, Een speurtocht door Zeeuws Muziekverleden.

Inhoud:

 1. Muziekleven voor de negentiende eeuw.
 2. Muziekleven in de negentiende eeuw en de eerste helft der twintigste eeuw (A. Middelburg; B. De Zeeuwse muziekfeesten van 1847-1869; C. Vlissingen; D. Goes; E. Zierikzee; F. Tholen)

Totaal 218 p., 45 ill.

9,00
W1

De nationale synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Inhoud:

R.H. Bremmer, De nationale synode te Middelburg (1581): politieke achtergronden van kerkelijke besluitvorming. 1.van ’t Spijker, De acta van de synode.

J.P. van Dooren, Enige bijzonderheden over de afgevaardigden en over de door hen vertegenwoordigde gemeenten buiten de Noordelijke Nederlanden.

Scherft, De generale synode van Middelburg en de Zeeuwsche Statenordonnanties van 8 februari 1583.

 1. van ’t Spijker, De overname van de kerkorde van Middelburg (1581) opde generale synode te Herborn (1586).
 2. Punt, Mislukte bemiddeling ‘inder saecken der Excellentie tegens Petrum Dathenum’.

J.P. van Dooren, Caspar Coolhaes: het een en ander uit zijn leven vóór en na de synode van Middelburg.

 1. van der Blauwhede, De kerkelijke situatie in het Brugse Vrije in 1581.

J.M. Roof, De rooms-katholieke Zeeuwen in het laatste kwart van de zestiende eeuw.Van zelfredzaamheid tot late wederopluiking.

J.P. van Dooren, Acta van de classis Zuid-Beveland 1579-1581.

Acta van de kerkeraad te Vlissingen1579-1581.

Totaal 260 p., 16 ill.

20,00
W 9

J. Schouwenaar, Frederik van Sorge en de Vlissingsche Courant. 140 p., 7 ill.

11,35
W 6

W. Hendriks, e.a., Johan de Brune de Oude 1588-1568. Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw. 160 p., 19 ill.

6,80
W 4

P. Scherft, e.a., Het `Testament van Adriaan Bommenee. Praktijkervaringen van een Veerse bouw- en waterbouwkundige uit de 18e eeuw. 357 p., 72 ill.

11,35
W12

Johan Francke, Utiliteyt voor de gemeene sake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697. Middelburg, 2001  Deel 2.

40,85
W 16

L.H. Remmerswaal, Een duurzame alliantie. Gilden en Regenten in Zeeland, 1600-1800, 268 p.

32,50
W 15

W. Op den Velde en C.J.F. Klaassen, Sceattas and Merovingian Deniers from Domburg and Westenschouwen, 206 p.

49,50
W 14

A.P. van Vliet, Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648, 224 p.

24,50
W 13

J.L. Kool-Blokland, De Rand van ‘t Land. Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland. Ruim geïllustreerd, 304 p.

42,50