Catalogus

1988

W.H. Lutgert, Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711. Een Zeeuws koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. 10 p.

1,15
1997

K. Degryse, Zuid-Nederlands kapitaal in de VOC en de voorcompagnieën. 15 p.

3,40
1999

I.J. van Loo, Profijt voor Danië? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630. 32 p., 7 ill.

4,00
1992

J.P. Sigmond, Een voyage ter zee, anno 1544. 12 p., 3 ill.

1,60
1986

F. Gooskens, De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij: de activiteiten van Frans Behem tussen 1537 en 1539. 20 p.

2,25
1976

F. Binder, Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662. 52 p.

4,50
1986

A.C. Meijer, `Liefhebbers des vaderlandts ende beminders der commercie’; de plannen tot oprichting van een generale Westindische Compagnie gedurende de jaren 1606-1609. 49 p.

3,40
1990

M.J. Eijgenraam, Menschlievendheid en eigen belang. De behandeling van de slaven aan boord van de schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie. 26 p., 1 ill.

2,95
W12

W 12  Johan Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697.  Deel 1.

Inhoud:

De organisatie aan wal:

 1. De autonome positie van Zeeland.
 2. De kaapvaartrederij.
 3. Het kaperschip en zijn bemanning.

De zee als werkterrein:

 1. Operatiegebieden en bases.
 2. De Raid.
 3. Excessen van de commissievaart.

De markt:

 1. De vendumeester.
 2. Prijs en procedure.
 3. Het `ricochet’ van 1702.
 • De opbrengst van de commissievaart tijdens de Negenjarige Oorlog.
 • De vendu als plaats van koophandel.

Totaal 497 p., illustraties

40,85
W11

W 11  Marinekapiteins uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal. Onder redactie van J.R. Bruijn, A. Meijer en A.P. van Vliet.

Inhoud:

A.P. van Vliet, Van `wangedrocht’ naar Comité: De Zeeuwse marine-organisatie (1572-1795).

J.R. Bruijn en P.F. Poortvliet, De officieren van de admiraliteit (1714-1795): hun carrières, bemanningen en schepen.

Patricia Weinberg, Kapitein en ondernemer inZierikzee; Jacob Imanse (1684-1752).

Serge Blom, Michiel Sappius (1696-1761).

Theodorus Niemeijer, Een strijdbaar zeekapitein: Evert Blonkebijle Corneliszoon (1696-1769).

Ivonne Lucker, Een Noors zeeman in Zeeland:Jacob Dirksen (ca. 1704-1752).

Bas Loeve, Een matroos uit Colijnsplaat: Cornelis Vis (1714-1789).

Tibo van Wingen, Van konstabelsmaat tot gevierd kapitein: Maarten Haringman (1715-1784).

Rick van Velden, Een kleurrijk loopbaan met een tragisch einde: Hendrik Bernard Lodewijk graaf van Bylandt (1733-1777).

Sander van der Leest, `Een brutaal, ongemakkelijk en gehaat mensch’: Jan van Kruijne (? –1788).

Jan ten Bokkel Huinink, Een vergeten Zeeuwse zeekapitein: Johan Splinter Stavorinus (1739-1788).

Frans Scheper, Een kapitein uit het Zierikzeese patriciaat: Bonifacius Cau (1740-1804).

Frank van der Horst, `Daar donderd het canon van Kinkel aan de Theems!’: Hendrik August baron van Kinckel (1747-1821).

Totaal 204 p., met illustraties

17,45
W10

C. Reinders Folmer-van Prooijen, Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755.

Inhoud:

 1. Moeizame start.
 2. Het walbedrijf in Middelburg.
 3. De vaart.
 4. `Equipage’.
 5. `Koopmanschappen’.
 6. `Thesaurie’.

Totaal 222 p., met illustraties

20,00
W3

J.Th.H. Verhees-van Meer, DeZeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713. Inhoud:

 1. Historie en definitie.
  • Voorgeschiedenis; 2. Kenmerken van de commissievaart)
 2. Het kaapvaartbedrijf.

(3. `De meesters interest’: investeerders aan de wal; 4. De    schepen; 5. Zeevarenden in de kaapvaart; 6. De kruistocht)

 • De confrontatie in de republiek tussen kaapvaart- en koopvaardijbelangen.

(7. De voorlopige regeling van de handel op de vijand en commissievaart; 8. Het testen van de voorlopige regeling; 9. De jurisdictie van de Zeeuwse admiraliteit in het geding; 10. Handel op de vijand toegestaan)

 1. De achterban: Zeeland als kaapvaartgewest.

(11. De admiraliteit van Zeeland als prijzengerecht; 12. ‘het is niet al goud datter blijnkt’: de opbrengst van de kaapvaart)

Totaal 294 p., 17 ill.

19,95