Catalogus

1979

T. Stol, De straatnamen van middeleeuws Middelburg. 62 p., 6 ill. En facsimile van de kaart van Middelburg van 1873.

6,80
U1904

M. Fokker, Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen van de huizen in Middelburg. (met ill. En facsimile van de kaart van Middelburg van 1873). 101 p.

22,50
1875

J.H. van Dale, Naamlijst van de poorten, toren, straten enz. der stad Sluis in het midden der 15e eeuw. 56 p.

11,35
1992

R. Rentenaar, De plaatsnamen op –inge(n) in Zuidwest-Nederland. 32 p.

2,25
1991

R. Rentenaar, Samenstellingen met persoonsnamen in de middeleeuwse Zeeuwse toponymie. 32 p.

2,25
1939

P.L. Tack, Hayman. 10 p.

2.25
1940

A.Scherpenisse, Hayman. 72 p.

4,50
1938

A. Scherpenisse, Over den naam en het begrip Hayman. 20 p.

4,50
1873

H. Kern, Nertomarius. Dacinus. 9 p.

2,25