Catalogus

1980

P.R.D. Stokvis, De “Memories” van Jannes van de Luyster 1829-1845. 20 p., 4 ill.

2,25
2000

B. Blikman-Ruiterkamp, “Aachtingswaardige Vriendin”. Drieenvijftig brieven van een dienstbode uit Tholen. 72 p., 10 ill.

9,00
1908

D. de Rijcke, Georges Hugues Worsley, eene bladzijde uit het verleden der Engelsche Gemeente te Middelburg. 24 p.

3,40
1998

O.P. Bleker en J.Z.S. Pel, Paulus de Wind (1714-1771). 23 p., 11 ill.

2,25
1994

H. Uil, P.D. de Vos, verzamelaar inZierikzee. 20 p., 5 ill.  1998

2,25
1986

J.A. Mol, Een doorsneebedrijf met een ongewone boer: grondgebruik, productie en arbeid op het Zuidbevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar, 1847-1872. 35 p., 4 ill.

3,40
1989

J.H. Kluiver, Willem Sybrand Unger 1889-1963. Levensbericht en bibliografie. 45 p., 2 ill.

3,40
1873

J.P.M. Ermerins, Inventarissen der boedels van Willem Symonsz 1550 en mr. Franchoys van Zandijck 1551. 10 p.

2,25
1968

M.P. de Bruin, Robert Sidney, gouverneur van Vlissingen. 8 p.

1,15
W 9

J. Schouwenaar, Frederik van Sorge en de Vlissingsche Courant. 140 p., 7 ill.

11,35
1999

F.A. van Lieburg, De Engelenwacht van dominee Smijtegelt. Zeeuwse verhalen rond een protestantse heilige. 19 p., 3 ill.

3,40
1963

W.D. de Bruine, Dagboek van J.H. Schorer 28 juli 1809-december 1810. 208 p., 34 ill.

15,00
1943

H.W. Fortgens, Ds. J. Rentier, de laatste rector der Latijnse school te Veere. 9 p.

2,25
1984

K. Bostoen, Kaars en bril: de oudste Nederlandse Grammatica (handschrift toegeschreven aan Johan Radermacher). 48 p., 8 ill.

4,50
1981

G. Ploos van Amstel, Cornelis Ploos van Amstel en de eerste jaren van het Genootschap. 23 p., 5 ill.

2,25
1917

J.G. Nijk, Iets over Joh. Henr. Van der Palm (1763-1840) gedurende zijn verblijf te Middelburg. 73 p.

6,80
1937

A.B. van Deinse, Een brief uit 1719 vanWillem van Outhoorn aan Anthonie van Dishoeck,arts te Vlissingen. 55 p.

2,25
1977

F. Nagtglas, Mijn leven  (waarin opgenomen: M.P. de Bruin, Frederik Nagtglas, een negentiende-eeuws burger). 197 p., 7 ill.

3,40
1988

W.H. Lutgert, Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711. Een Zeeuws koopman indienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. 10 p.

1,15
1980

G.S. Holthe tot Echten, Zeeland en Lodewijk Napoleon. 18 p., 4 ill.

2,25
1878

A.A. Fokker, In memoriam mr. M.F. Lantsheer 1819-1877. Met portret.

0,70
1903

R. Fruin, Een brief van Philippus van Lansbergen. 6 p.

2,25
1909

R. Fruin, De kroniek van Pieter Joossen: Altijt recht hout. 32 p.

6,80
1980

A.M. Lauret, Hendrik Quirinus Janssen, St. Anna ter Muiden 27 september 1812-Goes 12 mei 1881, zijn handel en wandel op het kerkepad. 88 p., 4 ill.

3,40
1943

P.J. Meertens, Anthonie de Huybert, eenvriend van Vondel en Charlotte de Huybert, een dichteres uit de 17e eeuw. 14 p.

3,40
1994

J.A. Trimpe Burger, Aantekeningen bij het legaat van de oudheidkundige J.A. Hubregtse. 223 pag., 13 ill.

2,25
1964

H.C.M. Ghijsen, Uit brieven van mijn vader, Carolus Matheus Ghijsen, tijdens zijn verblijf te Veere aan zijn familie gericht. 77 p.

6,80
1975

C. Tamse, Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniël van Eck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884. 125 p., 26 ill.

3,40
1932

M.G.A. de Man, De opleesrol van de begrafenis van Jacoba Duvelaer 18 februari 1667. 56 p. 2 ill.

2,25
2000

Y.E. Kortlever, De handel en wandel van Danckaert Jansz. Geschillen tussen het gerecht van Reimerswaal en Danckaert Jansz. 1489-1511. 24 pag., 1 ill.

4,50
1912

A.H. Kan, Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht. 26 p.

2,25
1926

W.S. Unger, Het Klokkegietersgeslacht Burgerhuys. 11 p.

6,80
1905

N.M. Ligt, Gosuïnus Buitendijck. 23 p.

2,25
W 6

W. Hendriks, e.a., Johan de Brune de Oude 1588-1568. Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw. 160 p., 19 ill.

6,80
1994

W.G. Beeftink, Cornelis Brakman, een Zeeuwse dorpsonderwijzer en natuurwetenschapper. 40 p., 7 ill.

2,25
1916

K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen. 66 p.

9,00
1908

R. Fruin, De oorsprong van de familie van Borssele van der Hooghe. 46 p.

6,80
1938

L.M.G. Kooperberg, Anna van Borssele, haar geslacht en omgeving. 88 p.

6,80
1873

M.F. Lantsheer, Brief van J. Boreel, 6 mei 1608 en het testament van Adriaan van Beverland. 10 p.

5,65
W 4

P. Scherft, e.a., Het `Testament van Adriaan Bommenee. Praktijkervaringen van een Veerse bouw- en waterbouwkundige uit de 18e eeuw. 357 p., 72 ill.

11,35
1926

D. Schoute, Dr. Bolle en zijn werk. 14 p., 1 ill.

2,25
1933

F.W.D.C.A. van Hattum, Mr. Pieter Boddaert in het licht van zijn tijd bezien. 5 p.

2,25
1878

J. van Vloten, Uit Bellamy’s nagelaten brieven en papieren. 170 p., 1 ill.

9,00
1986

F. Gooskens, De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De activiteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. 20 p.

2,25
1967

C.M. van Hoorn, Enige aanvullende mededelingen over dr. Job Baster te Zierikzee, gebundeld met: C.M. Verkroost, Brieven van Job Baster aan collega’s en vrienden in Zeeland. 80 p.

3,40
1967

W.S.S. van Benthem Jutting, Oude en nieuwe gegevens over het leven en arbeid van Job Baster. 41 p.

4,50
1939

M. van Oostveen, Henrij Arnaud. 6 p., 1 ill.

2,25