Catalogus

1986

J.A. Mol, Een doosnee-bedrijf met een ongewone boer: grondgebruik, productie en arbeid op het Zuidbevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar, 1847-1872. 35 p., 4 ill.

3,40
1980

P.R.D. Stokvis, De “Memories” van Jannes van de Luyster 1829-1845. 20 p., 4 ill.

2,25
1980

G.S. van Holthe tot Echten, Zeeland en Lodewijk Napoleon. 20 p., 4 ill.

2,25
1985

M. Wintle, De economie van Zeeland in 1808. 39 p.

3,40
1988

W.H. Lutgert, Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711. Een Zeeuws koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. 10p.

1,15
1923

J. van der Poel, Het particularisme in Zeeland en de convoyen en licenten. 113 p.

13,60
1911

R. Fruin, Het stapelcontract van 12 april 1675. 8 p.

4,50
1905

J.L. van Daalen, Bijdragen tot de geschiedenis der Schotse stapel te Dordrecht. 64 p.

6,80
1976

F. Binder, Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662. 52 p.

4,50
1873

G.A. Fokker, De lomberd en de bank van leening te Middelburg. 118 p.

18,00
1997

K. Degryse, Zuid-Nederlands kapitaal in de VOC en de compagnieën. 15 p.

2,25
1986

A.C. Meijer, `Liefhebbers des vaderlandts ende beminders der commercie’; de plannen tot oprichting van een generale Westindische Compagnie gedurende de jaren 1606-1609. 49 p.

3,40
1907

H.M. Kesteloo, De leprozen te Middelburg. 36 p.

6,80
1999

R.W. Unger, Brewing on Walcheren from the middle to early modern times. A survey. 32 p., 6 ill.

4,00
1903

J.W. Perrels, Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotsenstapel te Vere. 152 p. (2 delen)

22,50
1869

Nog eene (oudere) verordening (ordonnantie) op het delven, reeden en keuren van meede in Zeeland. 4 p.

0,45
U1980

J. Broekema, Geschiedenis der Zeeuwsche munt. 78 p.

3,40
1918

W.S. Unger, De economische ontwikkeling van Middelburg voor den Bourgondischen tijd. 62 p.

11,35
2000

B. Blikman-Ruiterkamp, “Aachtingswaardige Vriendin”. Drieenvijftig brieven van een dienstbode uit Tholen. 72 p., 10 ill.

9,00
1978

W.M. Zappey, Goldberg inZeeland anno 1800. 34 p., 1  ill

2,25
1999

A.C. Meijer en C.E. Zonnevylle-Heyning, `Yder het sijne’. Een portret van de Zeeuwse Rekenkamer halverwege de zeventiende eeuw. 88 pag., 9 ill.

3,40
W10

C. Reinders Folmer-van Prooijen, Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755.

Inhoud:

  1. Moeizame start.
  2. Het walbedrijf in Middelburg.
  3. De vaart.
  4. `Equipage’.
  5. `Koopmanschappen’.
  6. `Thesaurie’.

Totaal 222 p., met illustraties

20,00