Catalogus

1866

Uitverkocht.

1881

Uitverkocht.

1883

Uitverkocht.

1892

Uitverkocht.

1900

Uitverkocht.

1901

Uitverkocht.

1902

Uitverkocht.

1903

Bevat o.m. L. Wagenaar, Walcheren in 1778.  149 pagina’s.

13,50
1904

Bevat o.m. P.K. Domisse, Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.    208 pagina’s.

20,40
1905

105 pagina’s.

9,00
1906

Bevat o.m. D. de Rijcke, Huibert Jacobus Budding en zijn kring (1834-1839). Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Afscheiding in Zeeland, uit oorspronkelijke bescheiden; N.Japikse, De prins van Oranje en de Schotse stapel te Vere in 1668.   173 pagina’s.

11,35
1907

Uitverkocht.

1908

Bevat o.m. R. Fruin, Stukken betreffende den stormvloed van 1530; Brieven door de Zeeuwsche afgevaardigden te Delft aan de Staten van Zeeland gezonden na den moord, gepleegd op prins Willem I . 176 pagina’s.

11,35
1909

Bevat o.m. R. Fruin, De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe (nalezing); R. Fruin, De abten van Middelburg, vermeld in het necrologium der Abdij van Park; R. Fruin, Margriete van Aersselle; C. de Waard, Jacob van Deventer’s kaart van Zeeland.   161 pagina’s.

11,35
1910

Uitverkocht.

1911

Bevat o.m. F.E. baron Mulert, Scheepsjournaal, gehouden op het schip Tienhoven tijdens de ontdekkingsreis van mr. Jacob Roggeveen, 1721-1722 (met kaart)   .  183 pagina’s.

22,50
1912

Bevat o.m. C. de Waard, De rand van het eiland Walcheren in 1546. Met eene schetsteekening van P.L. Bolier, naar aanwijzingen van H. Van Gelderen; F.E. baron Mulert, Eenige aanvullingen en verbeteringen op het Scheepsjournaal gehouden op het schip Tienhoven tijdens de ontdekkingsreis van mr. Jacob Roggeveen; A.H. Kan, Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de 16e eeuw.    158 pagina’s.

11,35
1913

D. de Rijcke, De anti-togabeweging te Middelburg voor ruim een halve eeuw. Een bladzijde uit Middelburgs kerkelijk verleden; R. Fruin, De oorsprong van de familie Van Borsselen van der Hooghe; L.A.J. Burgersdijk Jr., Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de 16e eeuw uit het Latijn vertaald; P.K. Dommisse, De la Rue’s Dierick Ruyters, geen Middelburger.  182 pagina’s.

13,50
1914

Bevat o.m. H. van Gelderen, De Westkappelse dijk (met 5 kaarten).  115 pagina’s.

9,00
1916

Bevat o.m. J. de Hullu, Over de oprichting van eenige Protestantsche gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen en de herstelling of den bouw van haar kerkgebouwen in de zeventiende eeuw; D. Schoute, De levensloop van een ziekenhuis, Geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg;  .  285 pagina’s.

31,00
1917

Bevat o.m. J. de Hullu, Aanteekeningen over de  veranderingen der zeekust nabij Breskens van omstreeks 1660-1700; P.J. de Kruyter, De Vereeniging tot Christelijke Verzorging van krankzinnigen in Zeeland en “Vrederust”.    107 pagina’s.

13,60
1918

Uitverkocht.

1922

 o.m. P Bevat.J. van Bortel, Zeeuwsch-Vlaanderen, Westelijk deel, vóór en tijdens de Fransche overheersing; J.H. van ’t Hoff, De vroegere Portugeesch-Joodsche gemeente en de kerkeraad der hervormde gemeente te Middelburg; A.A. van Schelven, Hermanus Faukelius; A.A. van Schelven, Franciscus Gomarus.      37 pagina’s.

6,80
1923

Uitverkocht.

1924

Bevat o.m. Bijdrage tot de geschiedenis van het Sint-Jansgasthuis te Aardenburg (1528-1604); J.R. van Eerde, De beteekenis van het woord Walcheren.   88 pagina’s

9,00
1926

42 pagina’s.

3,40
1927

Bevat o.m. P.J. van der Feen Jr., Aanteekeningen bij Nehalennia-Literatuur; K.E. Freitag, Wulpen; A. Meerkamp van Embden, Nieuw gevonden brieven van Jacob Cats en zijne familie (met twee illustraties); Fr. Verdoorn, Historisch overzicht der Zeeuwsche Floristiek.

84 pagina’s.

6,80
1928

Bevat o.m. J.M. de Nooijer, Kerk en Toren van Nieuwlande.

124 pagina’s.

11,35
1929

Bevat o.m. U.J. Mijs, Uit het leven van Ds. Theodorus Westhovius (in 1673 en 1675/76 vlootpredikant van Michiel Adrsz. De Ruyter).

144 pagina’s.

11,35
1930

Bevat o.m. A. Meerkamp van Embden, De lotgevallen van het miraculeuze Maria-schilderij te Vrouwenpolder na de Hervorming.

204 pagina’s.

15,80
1931

Bevat o.m. F.P. Polderdijk, Het eiland Sint-Joosland (met1 kaart)

121 pagina’s.

15,80
1932

112 pagina’s.

9,00
1933

Bevat o.m. F.P. Polderdijk, DeArne en het Arnemuidsche voetpad (met eene kaart); A. Meerkamp van Embden,  Nieuwe gegevens over het Bestuur van Walcheren in den landsheerlijken tijd.       96 pagina’s.

11,35
1934

Bevat o.m. A. Meerkamp van Embden, Het Album Amicorum van Petrus Hondius 1578-1621. Predikant te Terneuzen, 1604-1621. L.A.J. Bergersdijk Jr., Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius, 6 ill

114 pagina’s.

 

6,80
1935

Bevat o.m. Th. Raven, Megaceros euryceros latifrons subsp.nov., Beiträge zur Kenntnis der Riesenhirschrassen (1 plaat); A.Meerkamp van Embden, Middeleeuwsche, in een muur der Abdij te Middelburg gevonden documenten, 1 ill.  231 pagina’s.

22,50
1936

Uitverkocht

1937

Bevat o.m. J.A. Hubregtse, De Haymanlanden opSchouwen, Walcheren en Westvoorne (met kaarten); A. Meerkamp van Embden, Een Zeeuwsch onderzoek naar de afstamming der Noord-Amerikaansche familie Roosevelt (met eene kaart); A.B. van Deinse, Het zeegedrocht uit het Hellegat van 1757, met eene afbeelding.  125 pagina’s.

15,80
1938

Bevat o.m. P.L. Tack, De Walcherse Werven, met afbeeldingen.  140 pagina’s

18,00
1939

Bevat o.m. A. Scherpenisse, Uit de geschiedenis van Poortvliet en Tholen en hun omgeving voor 1350.   140 pagina’s.

13,60
1940

84 pagina’s.

4,50
1941 / 42

Bevat o.m. D. Schoute, Uit het jongste verleden der Geneeskunde binnen de Middelburgsche samenleving; P.L. Tack, Hayman; A.Dekker, Het ontstaan van de ordonnantie op de scholen van 1591 te Middelburg; P.L. Tak, Het Zwarte-monnikenhuis; A.W. Vlam, De veranderingen in de mond van de Westerschelde van het begin der 16eeeuw tot omstreeks 1800, 2 ill.; J.J. Polderman, Een en ander over den Oost-Hinkelenpolder; P.J. Meertens, Jacob en Johanna Hobius, twee Brouwershavense dichters.  80 pagina’s.

9,00
1943

Bevat o.m. F.P. Polderdijk en W.S. Unger, DeMiddelburgsche Polder, 1644-1944, 2 ill.    47  pagina’s.

3,40
1944 / 45

Bevat o.m. W.S.M. van Benthem Jutting, Marine organisms in the Island of Walcheren (Netherlands) during the inundation, October 1944-October 1945; P.J. Bouwman, Uit de geschiedenis der landbouwonderneming De Wilhelminapolder; A.W. Vlam, Bijdragen tot de geschiedenis van de Schelde; H.W. Fortgens, De Latijnse scholen te Veere en Arnemuiden.  73 pagina’s.

6,80
1946 / 47

Bevat o.m. P.J. Meertens, Het album amicorum van Jonas van Reigersberch;H.W. Fortgens, De Latijnse school te Vlissingen; J. Belonje, Iets over de heerlijkheid Cats; A. van Luyk, Verband tussen de regenval te Vlissingen in de jaren 1861 tot 1922 en de positie van de Maan en Mercurius. 74 pagina’s.

6,80
1948

Uitverkocht.

1949 / 50

50 Bevat o.m. E. Thevenot en H. Hardenberg, Nogmaals Nehalennia 1 ill.; C.
Wijffels, De oudste rekening der stad Aardenburg (1309-1310) en de opstand van 1311; P.J. Meertens, DeGroot en Heinsius en hun Zeeuwse vrienden; Jhr. J. Schuurbeque Boeye, Het schilderijenbezit der gemeente Zierikzee, 3 ill.; H.W. Fortgens, Een Latijnse school te Oostburg. 112 pagina’s.

13,60
1951

Uitverkocht.

1952 / 53

Uitverkocht.

1955

Uitverkocht

1957

Uitverkocht.

1958

Uitverkocht

1962

Uitverkocht.

1963

Uitverkocht

1964

Bevat o.m. Zeeuws dagboek 1963  Personalia 1963

105 pagina’s.

4,50
1965

Bevat o.m. P.R. van der Feen, Twee mensenrassen inZeeland, een inleiding en literatuuroverzicht; A.J. van Bork-Feltkamp, Anthropologica uit oude Zeeuwse begraafplaatsen; G. Taal, Het graafschap Zeeland en zijn verhouding tot Holland in  de landsheerlijke tijd; Zeeuws dagboek 1964, Personalia 1964. 101 pagina’s.

4,50
1966

Bevat o.m. Zeeuws dagboek 1965;  Personalia 1965

104 pagina’s.

4,50
1967

Bevat o.m. Zeeuws dagboek 1966; Personalia 1966

77 pagina’s

4,50
1968

Bevat o.m. Zeeuws dagboek 1967;  Personlia 1967

64 pagina’s

3,40
1969

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969. Jubileumuitgave van het Archief ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Genootschap in 1969. Hierin de volgende bijdragen:

W.S.S. van Benthem Jutting, Leendert Bomme 1727-1788; een 18-de eeuwse bioloog te Middelburg. 15 p., 4 ill.
C.A. van Swigchem, 200 jaar monumenten van bouwkunst in Zeeland; wat verdween en wat behouden bleef voor het heden en voor de toekomst. 54 p., 50 ill.
M.A. Geuze, De landbouw op een keerpunt. 3 p.
T.A.J.W. Schorer en M.C. Verburg, Verleden en toekomst van het economische Schelde-landschap. 4 p.
Zeeland in beeld. 80 ill.
C. Kannegieter, Lijst van Verhandelingen, Nieuwe Verhandelingen, Nieuwe Werken en Archief uitgegevendoor het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, gevolgd door registers van auteurs, aardrijkskundige namen en onderwerpen.

Van deze bijdragen zijn geen overdrukken aanwezig.

Totaal 165 pagina’s.

9,00
1970

Bevat o.m. J.R. Glaubitz, Rede bij het tweehonderdjarig bestaan van het Genootschap; H.C.M. Ghijsen, Zeeuwse vrienden van Betje Wolff-Bekker; W.S.S. van Benthem Jutting, Marinus Slabber (1740-1835) amateur-zoöloog in Zeeland, 3 ill.; W.S.S. van benthem Jutting, Erepenning voor Leendert Bomme teruggevonden, 1 ill.; P.J. Meertens, Een Middelburgse burgerfamilie uit de negentiende eeuw. Kornelis Baart en zijn dochters; M.P. de Bruin, Over dijkgraven en polderjongens,2 tekeningen; G.F. Sandberg, Zevenhonderd jaar overzetveren in Zeeland, met uitsl. Kaart.   Totaal 124 pagina’s.

4,50
1971

Bevat o.m. Toespraak door P. Stuart bij de opening van de Nehalennia-ten Middelburg; I . Ovaa, Het landschap van Zeeland in de Romeinse tijd, 5 ill.; H.J.A. van den Bossche, De plaats van de St Bavokerk te Aardenburg in de ontwikkeling van de Scheldegotiek.
86 Pagina’s

 

 

3,40
1972/73

Bevat o.m. W.S.S. van Benthem Jutting, Lotgevallen van het Natuurkundig

Gezelschap te Middelburg in de 19e en  20e eeuw; J.H. Kluiver Historische orgels in Zeeland I,

Noord en Zuid Beveland, 10 ill.; C.M. van Hoorn, Levinus Lemnius en Willem Lemnius,

twee 16e eeuws medici. Tweede gedeelte; H.J. Kok, Inventaris van de kerkpatrocinia in het

Zeeuwse deel van het Middeleeuwse bisdom Utrecht.
233 pagina’s

6,80
1974

Bevat o.m. C.M. Verkroost, De levensbeschrijving van de Zeeuwse arts

Paulus de Wind ( 1714-1771 door zijn zoon Samuel; J.H. Kluiver en W.H. van Dort,

Historische orgels in Zeeland II, Walcheren, 18 ill.; A.M. Dumon Tak,

De pleistocene zoogdieren in Zeeland, 19 ill.
156 pagina’s

 

6,80
1975

Bevat o.m. H.J.F.M. van den Eerenbeemt, Repressieve maatregel tegen de 

bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland;

163 Pagina’s

6,80
1976

231 Pagina’s

9,00
1977

216 Pagina’s

9,00
1978

151 Pagina’s

9,00
1979

Bevat o.m. D.J. Roorda en H. van Dijk,

Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek, 16 ill.;

P. Scherft, Luctor et emergo, 1586 – 1634.

Studie over wapen en wapenspreuk van Zeeland, 47 ill.

245 Pagina’s

9,00
1980

221 Pagina’s

5,00
1981

208 Pagina’s

5,00
1982

Bevat o.m. H.J. Zuidervaart en H. Hoitsma,

Een Zeeuws planetarium uit de tweede helft van de 18e eeuw,  21 ill

176  Pagina’s

5,00
1983

Bevat o.m. H.J. Zuidervaart, Mr. Johan Adriaen van de Perre ( 1738 – 1790 ).

Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen, 51 ill.

201 Pagina’s

 

5,00
1984

89 Pagina’s

5,00
1985

Bevat o.m. W.W. Mijnhardt, Wetenschapbevordering onder het Ancien

Regime: het Zeewsch Genootschap der Wetenschappen  1765 – 1794 , 32 ill

136 Pagina’s

5,00
1986

143 Pagina’s

5,00
1987

243 Pagina’s

5,00
1988

147 Pagina’s

5,00
1989

Bevat o.m. In memorian dr. Mia I. Gerhardt; V. Enthoven,

‘Veel vertier’. De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland,

een economische reus op Walcheren;  R.M. van Heeringen,

Archeologische Kroniek van Zeeland over 1988.

156 Pagina’s

5,00
1990

Pagina’s.

120

5,00
1991

Archief 1991

Bevat o.m. H. de Jong, Jacobus Willemsen (1698-1780),

Lampeaans godgeleerde in het ‘dierbaar’Middelburg.

146 pagina’s.

5,00
1992

Archief 1992

144 pagina’s.

5,00
1993

Archief 1993

Bevat o.m. P. A. Henderikx,Walcheren van  de 16e tot de 12e eeuw.

Nederzettingsgeschiedenis in fragmenten; R.M. van Heeringen,

Archeologische kroniek van Zeeland over 1992.

216 pagina’s.

5,00
1994

Archief 1994

Bevat o.m. P. Blom, De zeldzaamheden op het gemeentehuis voorhanden.

Het stadhuis van Veere en zijn inrichting.

255 pagina’s.

5,00
1995

Archief 1995

141 pagina’s.

5,00
1996

Archief 1996

160 pagina’s.

5,00
1997

Archief 1997

Bevat o.m. A.J. Gierveld, Tegels op Walcheren.

De betegeling van het Hof van Zeeland in de 17e eeuw.

104 pagina’s.

5,00
1998

Archief 1998

120 Pagina’s

 

5,00
1999

Archief 1999

128 pagina’s.

5,00
2000

Archief 2000

216 pagina’s.

5,00
2001

Archief 2001

212 pagina’s.

5,00
2002

Archief 2002

278 pagina’s.

5,00
2003

Archief 2003

125 pagina’s.

5,00
2004

Archief 2004

171 pagina’s.

5,00
2005

Archief 2005

180 pagina’s.

5,00
2006

Archief 2006

192 pagina’s.

5,00
2007

Archief 2007

248 pagina’s.

11,00
2008

Archief 2008

189 pagina’s.

9,00
2009

Archief 2009

222 pagina’s.

9,00
2010

Archief 2010

160 pagina’s.

9,00
2011

Archief 2011

111 pagina’s.

8,00
2012

Archief 2012

175 pagina’s.

9,00
2013

Archief 2013

125 pagina’s.

9,00
2014

Archief 2014

125 pagina’s.

10,00
2002

G.G.Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uitgeschreven in het tijdvak 1769-1860

10,00
2001

J.P. Bekker en K. Mostert, Muizen in de delta, een inventarisatie van de twintigste eeuw

5,50
2001

G.G.Trimpe Burger-Mekking, Een Zeeuws gezelschap naar Spa in 1736, de transcriptie van een reisjournaal

4,50
2001

J.H. Kluiver ( ) en P.T.E.E. Rosenberg, Wagenaarstraat 1, een middeleeuws ‘hofhuis’

4,50
2001

H.J. Zuidervaart, Het natuurbeeld van Johannes de Mey (1617-1678) hoogleraar filosofie aan de Illustere School te Middelburg 

4,50