Download de digitale versie van Archief 2019

Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is het Jaarboek van het Zeeuws Genootschap (ZG). Het wordt uitgegeven door de ‘Commissie tot redactie van Archief en Werken’, een onafhankelijk opererende commissie die onder auspiciën van het ZG ook de uitgave van de Werken, een reeks monografieën, begeleidt. De doelgroep van het jaarboek is een algemeen, geletterd publiek met speciale voorliefde voor (de geschiedenis van) Zeeland en de positie van deze regio in een globaliserende wereld. Archief bevat in de regel drie tot vier artikelen op wetenschappelijk gebied over zaken met betrekking tot de provincie Zeeland. Vaak gaat het om artikelen met een archeologische, (natuur)historische of geografische inhoud, maar het ligt in de bedoeling van de redactiecommissie dit overwegend historisch perspectief, geheel volgens de lange traditie van het Zeeuws Genootschap, te verbreden en al of niet vanuit een historische invalshoek al die onderwerpen aan de orde te stellen die voor Zeeland relevante aspecten en actuele repercussies hebben. Te denken valt aan ecologische dilemma’s, demografische ontwikkelingen, vraagstukken van openbaar bestuur, de evolutie van de Zeeuwse dialecten en andere taalkundige onderwerpen, aspecten van de gezondheidszorg, enzovoort.

Vanaf 2019 zijn de twee delen van Archief ook te downloaden voor leden:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.