uitgelicht
collectie-
stuk

Nieuwe bronnen over het bombardement van Middelburg in 1940

17 juni 2024

In de nieuwste editie van Tijdschrift Zeeland van het KZGW is een artikel verschenen van Tobias van Gent en Peter de Haas over het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940.

Over de oorzaak van de verwoestende stadsbrand van Middelburg op 17 mei 1940 bestaat de laatste jaren een polemiek tussen historici waarbij zelfs het gemeentebestuur werd betrokken. De auteurs van dit artikel geven op basis van nieuw internationaal archiefonderzoek hun visie op het bombardement. Een tipje van de sluier: de twee auteurs concluderen dat op basis van de nu bekende bronnen de stadsbrand van Middelburg op 17 mei het gevolg is geweest van Duitse vliegtuigbommen en artilleriegranaten. Voor een Franse artilleriebeschieting op Middelburg zijn geen harde bewijzen gevonden.

Het artikel is te lezen in Tijdschrift Zeeland (juni 2024), is gratis voor leden, maar ook te koop in de boekhandel.


Afbeeldingen:
– Nablussen in Middelburg, mei 1940. Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek.
– Kaart van Middelburg uit het brandweerverslag van waarnemend commandant Albert Mathijssen van de Middelburgse brandweer. Collectie Zeeuws Archief.