uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinst: Penning Regiment de Walcheren 1811

16 juni 2024

In 1810 begon een korte periode waarin Nederland als zelfstandige natie ophield te bestaan en onderdeel werd van het Franse keizerrijk onder Napoleon Bonaparte. Dat rijk was volop in oorlog met de omringende landen, veel jonge mannen waren opgeroepen om mee te vechten in de legers van Napoleon. Niet iedereen vond dat idee aantrekkelijk, velen probeerden de dienstplicht te ontduiken of stelden zich onhandelbaar op binnen het leger.

In juni 1811 werd op het eiland Walcheren een strafregiment opgericht waar deze jongens en mannen uit het noordelijke deel van het rijk terecht kwamen: het Regiment de Walcheren.

Lang is het regiment er niet gebleven. In januari 1812 werd het regiment als 131e infanterieregiment naar Rusland gestuurd om daar te vechten. Slechts weinigen keerden terug.

In de archeologische collectie van het KZGW zaten al twee uniformknopen van dit regiment: een met de keizerlijke adelaar en een met de tekst REGIMENT DE WALCHEREN.

Kortgeleden kwam er een penning op de markt van dit regiment. Op de voorzijde staat diezelfde keizerlijke adelaar, en op de keerzijde dezelfde tekst als op de knopen, met om de rand EMPIRE FRANÇAIS.

Waar de penning voor diende is niet duidelijk, waarschijnlijk zal het gaan om een betaalmiddel waarmee een rantsoen van bijvoorbeeld tabak of wijn kon worden aangeschaft. Het was niet de bedoeling dat soldaten dat bij de lokale neringdoenden gingen kopen.

Het materiaal is lood, de diameter is 24 mm en de penning weegt 6 gram.