uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinst: Penning Mimine (1909)

16 juni 2024

In het verleden heeft het KZGW door het abonnement van conservator Marie de Man een serie penningen verworven van de Nederlands-Belgische vereniging voor vrienden van de penningkunst (Société Hollandaise-Belge des amis de la médaille d’art). Deze vereniging bestond van 1901 tot 1920 en gaf opdracht aan toen befaamde medailleurs van Nederlandse en Belgische origine om voor de leden penningen te ontwerpen en te maken.
De serie die het KZGW in bezit heeft is niet helemaal volledig. Zodra de mogelijkheid zich voordoet een missende penning toe te voegen, wordt die aangegrepen om de collectie verder te completeren.

In 1909 heeft de Belgische medailleur Godefroid Devreese (1861-1941) samen met de graveur Paul Fisch (1865-1919) een plaquette gemaakt met daarop het hoofdje van de dochter van de kleermaakster van Devreese. Deze is als gift aan alle leden van bovengenoemde vereniging toegezonden. Er zijn 220 exemplaren in brons gemaakt en 4 exemplaren in zilver voor ereleden.

Mimine
Brons, afmetingen 30,5 x 38,5 mm, gewicht 16 gram.
Voorzijde: Portret jong meisje naar links. Daaronder Mimine. Linksboven de signatuur G. DEVREESE, rechts het jaartal 1906
Keerzijde: OFFERT PAR G. DEVREESE ET P. FISCH A LEURS CONFRÈRES DE LA SOCIÉTÉ DE LA MEDAILLE D’ART

Om daarbij aan te sluiten heeft ondergetekende besloten de plaquette aan het KZGW te schenken.

Rien Sanderse