Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Jubileumprijsvraag – thema “ZEE-LAND-SCHAP”

Jubileumprijsvraag

Thema “ZEE-LAND-SCHAP”

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen viert in 2019 zijn 250-jarig bestaan. Als brandpunt van wetenschapsbeoefening in Zeeland schreef het Genootschap in de eerste anderhalve eeuw van zijn bestaan regelmatig prijsvragen uit over allerlei onderwerpen. Met steun van het Familiefonds Hurgronje wil het Genootschap ter gelegenheid van de viering van zijn jubileum in 2019 deze oude traditie weer laten herleven. Voorjaar 2017 is daarom via de PZC (de Provinciale Zeeuwsche Courant) het publiek opgeroepen voorstellen in te dienen voor een hedendaags prijsvraagonderwerp. Het Genootschap heeft hieruit het thema gekozen dat werd voorgesteld door Ing. Marius Vrijlandt – Landschapsarchitect te Borssele.

Het Genootschap heeft de nu de volgende jubileumprijsvraag vastgesteld:

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen nodigt inzenders uit om in een essay van 6000 tot 8000 woorden, hun visie te geven op het thema “ZEE-LAND-SCHAP” .

Dit thema refereert aan de unieke ligging van Zeeland als land ingeklemd tussen zeewater. Sinds de middeleeuwen hebben de steeds veranderende verhoudingen tussen land en water diep ingegrepen op de bevolking, bewoning, leefwijzen, infrastructuur, economie, en cultuur van Zeeland, zijn omgeving, en zelfs, voor korte tijd, de wereld.

Aan inzenders wordt gevraagd te reflecteren op creatieve manieren waarop de inwoners van Zeeland samen een ‘Zee-land-schap’ voor de delta kunnen ontwikkelen. ‘Zee-land-schap’ staat voor een leefwijze waarin klimaatverandering, zeespiegelstijging, verzilting van landbouwgronden, veranderingen in demografie en migratie en andere factoren zoals wonen, werken, recreëren, natuurbehoud op een duurzame manier samenhangen. ‘Zee-land-schap’ betekent ook dat deze leefwijze tot een voorbeeld kan dienen voor samenhangende ontwikkeling in andere (delta)gebieden op onze planeet. Invulling is naar keuze mogelijk vanuit één of meer invalshoeken en/of disciplines.

Inzendingen dienen geheel geanonimiseerd, onder een zinspreuk of motto, vóór 1 februari 2019 te worden ingestuurd aan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, 4331 JE, Middelburg met vermelding op de envelop van het woord Prijsvraag. Naam en adres van de inzender worden NIET op die envelop of op het essay vermeld maar op een briefje dat in die envelop apart wordt ingesloten in een gesloten envelop, Op die gesloten envelop wordt eveneens de zinspreuk of het motto vermeld. Dit alles ter bevordering van een objectieve beoordeling van de essays.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot M.M. Steenbeek, 06 2225 8079 of per e-mail: jubileum@kzgw.nl

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaan de uit :

  • mr. Jan Peter Balkenende, voorzitter
  • Roelof (Ro) Koster, architect, partner RO-AD Architecten, lid
  • mr. Barbara Oomen, University College Roosevelt, Middelburg, lid
  • mr. Dr. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht, Universiteit van Utrecht, lid
  • Maarten M. Steenbeek, voorzitter Stuurgroep 250 jaar KZGW, lid

De jury zal haar oordeel op 15 juni 2019 op de dag dat het 250-jarig jubileum zal worden gevierd, bekend maken. Het winnende essay zal in druk verschijnen en worden gepubliceerd op de website van het Zeeuws Genootschap.

Aan de winnaar zal bovendien een verguld zilveren medaille worden uitgereikt, conform het model zoals dat voor de eerste prijsvraag van het Zeeuws Genootschap in 1770 is ontworpen.

250 Anniversary Contest Royal Zeeland Society of Sciences (Engelse vertaling van de prijsvraag)

 

 

Jubileum pijsvraag Zee-land-schap