Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Doelstelling

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in januari 1769.
Het Genootschap stelt zich ten doel wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreden, met name met betrekking tot Zeeland. Het tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten, onder meer congressen, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
  • het uitgeven en bevorderen van de uitgave van periodieke en niet-periodieke publicaties met betrekking tot Zeeland;
  • het in de verzameling bijeenbrengen en conserveren van al hetgeen uit het oogpunt van wetenschap van belang is, met name met betrekking tot Zeeland;
  • het onderhouden van betrekkingen en ruilverkeer van publicaties met andere wetenschappelijke instellingen, zowel in Nederland als daarbuiten;
  • het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek, met name met betrekking tot Zeeland, en het verlenen van hulp bij dergelijk onderzoek.

Door de eeuwen heen heeft het Genootschap zijn doelstellingen kunnen bereiken door schenkingen zowel in natura als in geld enerzijds door leden, anderzijds door derden. De provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten alsmede fondsen voor kunst en cultuur dragen regelmatig bij om projecten en aankopen te realiseren.
Toch zijn er regelmatig activiteiten, die het Genootschap uitsluitend kan doen door middel van bijzondere giften. Zoals bijvoorbeeld het restaureren van objecten uit de collectie, het uitgeven van wetenschappelijk werk en het organiseren van tentoonstellingen.

Het is duidelijk dat de bezuinigingen, die de overheid zichzelf en anderen heeft opgelegd, ook het Genootschap en de instellingen zoals o.a. het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief en de ZB | Planbureau en bibliotheek van Zeeland waarmee het samenwerkt, treffen.

placeholder-00Schenken en nalaten
Iedere gift is meer dan welkom. Er zijn allerlei bestemmingen denkbaar om uw gift passend te besteden. En ook zijn er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden waarover wij, indien u dat wenst, graag met u verder praten.
Het is mogelijk periodiek aan het Zeeuws Genootschap te schenken. Een schenking van een vast en gelijkmatig jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder drempel. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met het Zeeuws Genootschap. Wij adviseren u graag hierover. Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen, kijkt u dan op de giftenpagina van de belastingdienst.
Een gewone of eenmalige gift is alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als het totaal van de giften in dat jaar meer dan 1% van het drempelinkomen is (minimaal € 60,-). Er geldt een maximale aftrek van 10% van het drempelinkomen.
Wilt u kunst schenken? Ook dan horen wij graag van u.

Nalaten
U kunt ook bij testament het Zeeuws Genootschap tot erfgenaam benoemen, of een legaat nalaten in de vorm van een specifiek bedrag of kunstwerk. Aan een legaat of erfstelling kunnen ook de voorwaarden van een fonds op naam worden gesteld. In specifieke gevallen kan erfbelasting met kunst worden voldaan, waarmee fiscaal voordeel kan worden behaald.

ANBI
Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan het Zeeuws Genootschap voor de inkomstenbelasting af te trekken. Het Zeeuws Genootschap zelf hoeft over schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen geen erfbelasting te betalen.

De museale- en bibliothecaire collecties van het Genootschap zijn in bruikleen gegeven aan onder andere het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, de ZB | Planbureau en bibliotheek van Zeeland en het MuZEEum.
Door het Genootschap benoemde conservatoren houden toezicht op het beheer en assisteren bij de wetenschappelijke ontsluiting van de omvangrijke en kostbare verzamelingen.