Doel, missie en muzen

Doelstelling en missie
Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in 1769 en stelt zich ten doel de wetenschapsbeoefening in en over Zeeland te bevorderen. De bijna 100 vrijwilligers hebben Zeeland in hun hart. Zij zetten zich met veel passie in om alles wat voor Zeeland van belang is te verzamelen, te conserveren en te presenteren. De collectie telt inmiddels meer dan 200.000 objecten die worden beheerd door diverse musea, bibliotheken en archiefdiensten. Door middel van boeken, tijdschriften, exposites, lezingen en congressen brengt het Genootschap de indrukwekkende Zeeuwse cultuur en geschiedenis tot leven, zowel binnen de provinciegrenzen als ver daarbuiten. Eigentijdse communicatiemiddelen spelen daarin een steeds belangrijker rol. Het Genootschap koppelt traditie aan vooruitgang en dat maakt het tot dé autoriteit op het gebied van de Zeeuwse cultuur en geschiedenis.

Wij laten Zeeland schitteren!

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft een lange historie. Het is in 1769 opgericht met als doel de wetenschapsbeoefening in Zeeland te bevorderen en kennis te verbreden. In 2019 wordt het 250-jarig bestaan gevierd. In deze 250 jaar heeft het Genootschap zich met succes ingezet voor het behoud van werken van wetenschap en kunst. Het Genootschap beheert een uitgebreide collectie die te zien is in het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief en enkele andere musea. De academische traditie wordt voortgezet in de samenwerking met het University College Roosevelt. Door lid te worden van het Genootschap draagt u bij aan de ontwikkeling van wetenschap en kunst in Zeeland.

De zeven muzen
De voorzijde van onze genootschapspenning toont een rots in zee met zeven vrouwen: Astrologia, Musica, Poëtica, Arithmetica, Pictura, Architectura en Geometria. Het zijn de muzen der vrije kunsten. Het opschrift ‘Non sordent in undis’ betekent letterlijk ‘Zij worden niet bevuild in de golven’, wij zouden zeggen ‘Zij staan in hoog aanzien’. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft zich sinds 1769 bekommerd om het welzijn van de muzen en is traditiegetrouw een veilige plek waar kunsten en wetenschappen worden beschermd en beoefend. De afzonderlijke leden van het Genootschap vormen tot op de dag van vandaag met elkaar de rots der muzen.

De foto in het hoofd van onze website heeft deze muzen (geen zeven maar acht) ook als thema, is gemaakt door Gijs Haak naar een idee van Sophie Krier en is een geschenk van University College Roosevelt aan het Zeeuws Genootschap. Het is een ‘re-enactment’ voor van de afbeelding op de genootschapspenning: de muzen van kunst en wetenschap. >> Lees meer.

Reacties zijn gesloten.