Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Colofon

Het KZGW dankt haar bruikleennemers voor het ter beschikking stellen van beeldmateriaal voor deze website.

Oproep:
Aan alle auteurs en fotografen die artikelen of foto’s hebben gepubliceerd die opgenomen zijn in Tijdschriftenbank Zeeland (http://www.tijdschriftenbankzeeland.nl ). Mocht u bezwaar maken tegen publicatie van uw artikelen of foto’s in Tijdschriftenbank Zeeland, dan kunt u dit kenbaar maken aan ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.