uitleg 
logo en wereldkaart

Jean Guepin – gedichtenlijst

Er zijn ca. 200 gedichten die in chronologische volgorde worden gepresenteerd. Het overgrote deel handschriften worden bewaard in de Zeeuwse Bibliotheek (ZEBI) in Middelburg en zijn digitaal te raadplegen op Zeeuwsarchief.nl. Elke beschrijving omvat vaste gegevens, zoals jaar, nummer van het handschrift (hs), titel volgens ZEBI (lichtblauw), en soms aanvullende informatie.


001 1729, hs 4020: Un poème de nouvel an. Jan Guépin schrijft aan een onbekende een nieuwjaarswens voor 1730.

002 1731, hs 4815: Epitaphe.

003 [1734] hs 2989: Nieuwe-jaer wensch aen den geleerden jongeling Hermanus Jaersma.

004 1734 hs 4786: Een Reise of Wandelinge door het land na Domburg in nederduytsche rym door Jan Guepin Jacobs. Dit handschrift telt 39 folia.

005 1734 hs 2787: Grafschrift op dhr. Nicolaes van Hoorn, burgemeester der stad Vlissingen, bewinthebber der O.I.comp. ter kamer Zeelande etc. etc. Nicolaes van Hoorn overleed op 1 september 1734.

006 [1735] hs 2750: Ter Gedachtenis van den wel.Ed,Gestr, Geere Mr Caspar Adriaen Parduyn. Caspar Adriaen Parduyn (1685-1735) overleed te Middelburg op 1 april 1735. Hij was baljuw van Middelburg en lid van het bestuur van de Admiraliteit van Zeeland.

007 1735 hs 2781: Op de dood van d’heer Jan Westerwyk.

008 1735 hs 2771: Brieven in rijm en onrijm: door verscheyde aan malkanderen geschreven – Afschriften van brieven. Dit handschrift telt 28 folia en bevat negen brieven.

009 ca. 1735-1752 Mengelstoffen – Gedichten. Bevat een 13-tal gedichten.

(Wordt voortgezet)

Reacties zijn gesloten.