Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

23 juni 2018
Vertrek: 10 uur uit Vlissingen (en daarna Middelburg en Goes). Terugkomst ongeveer 22.30 uur.

Uitnodiging excursie: De hel van Passendale op zaterdag 23 juni 2018

Op zaterdag 23 juni 2018 organiseert de Werkgroep Cultuurhistorie van het Genootschap in samenwerking met de Vrienden van het Zeeuws Maritiem muZEEum een excursie naar Ieper en omgeving. In de zomer van 1917 vond hier een van de bloedigste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog plaats: de Hel van Passendale. We bezoeken op 22 juni musea in Ieper en in Passendale. Ook is er een rondleiding op Tyne Cot Cemetery en zijn we in de vroege avond aanwezig bij de indrukwekkende kranslegging The Last Post. Deelname voor leden kost 85 euro, inclusief reiskosten, lunch en diner. Vertrek: 10 uur uit Vlissingen (en daarna Middelburg en Goes). Terugkomst ongeveer 22.30 uur.

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar wchzeeland@gmail.com.

In deze e-mail dient u te vermelden:

– uw naam
– uw adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats)
– uw e-mailadres
– uw telefoonnummer
– uw opstapplaats: Vlissingen, Middelburg, Goes

NB1: Uiteraard kunt u meerdere personen opgeven: als uw introducé betalen ook zij 85 euro.
NB2: er kunnen maximaal 50 leden mee.

Herdenkingen
De jaren 2018, 2019 en 2020 worden de herdenkingsjaren voor zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog die respectievelijk eindigden in 1918-1919 en 1944-1945. De WCH en de Vrienden van het muZEEum besteden hieraan aandacht door middel van (1) een excursie in juni 2018 naar de gedenkplaatsen in de omgeving van Ieper, (2) een symposium rondom de Slag om de Schelde in het najaar van 2019 en (3) een speciale uitgave van Den Spiegel, ook in 2019.

 Eerste Wereldoorlog
Op 11 november 1918 werd in Compiegne de wapenstilstand gesloten die aan de oorlogshandelingen van de Eerste Wereldoorlog een eind maakte. Het daadwerkelijke vredesverdrag werd twee maanden later ondertekend: op 18 januari 1919 in Versailles. Hoewel Nederland officieel niet bij de oorlog was betrokken, was die wel merkbaar. Dat kwam vooral door de grote toestroom van vluchtelingen uit België naar de zuidelijke provincies: meer dan een miljoen. Een groot aantal van hen zouden zich na de oorlog definitief vestigen in Nederland: de meeste in Zeeland en Brabant. Daarnaast was vanaf het eerste oorlogsjaar het Nederlandse leger (200.000 manschappen) gemobiliseerd, hetgeen vooral langs de grenzen met België was te merken, zoals in Zeeuws-Vlaanderen. In heel Zeeland vonden inkwartieringen plaats. De Westerschelde werd afgesloten.

De enorme omvang en wreedheid van  de oorlog zelf, alsmede de details ervan, is in Nederland onvoldoende in de geschiedenisboekjes terug te vinden. Wanneer de Belgen het hebben over De Grote Oorlog, of de Engelsen over The Great war, denken nog velen in Nederland dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat en niet over de Eerste Wereldoorlog, die wél wordt bedoeld.

De werkgroep Cultuurhistorie van het KZGW vindt dat er in het gedenkjaar 2018 daarom aandacht moet worden besteed aan de Eerste Wereldoorlog, en dan niet zozeer over hetgeen in Zeeland te merken was, maar vooral aan de beantwoording van de vraag waarom het voor de Belgen, de Fransen en de Engelsen een Grote Oorlog was.

Als activiteit is gekozen voor een excursie naar een aantal herdenkingsplaatsen in Zuid-West-Vlaanderen, de Westhoek: Ieper en Passendale.

Eén van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog was de Derde Slag bij Ieper, ook wel de Slag bij Passendale genoemd, naar het laatste dorpje dat door de Britten tijdens de slag werd veroverd. Na 102 dagen vechten en ploeteren waren de Britten en Fransen amper 8 kilometer verder geraakt, in een door de strijd totaal verwoest landschap, tot aan het dorpje Passendale. Aan de twee kanten vielen er zeker 170.000 doden en zo’n 300.000 gewonden. Het is de grootste veldslag die ooit in België plaatshad. Passendale is synoniem geworden van de futiliteit van de oorlog, van een zinloze slachtpartij op industriële schaal, waar de verhouding tussen doel en middelen helemaal zoek is geraakt.

 

excursie: Ieper en omgeving