23 september 2017
15.30 uur

WCH-lezing door prof. dr. ir. Han Meyer: ‘Naar een nieuwe staat van de Delta in Zeeland’.

Naar een nieuwe staat van de Delta in Zeeland

Waterbouw, stads- en natievorming zijn in Nederland eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. In dat proces zijn de rol van en de gevolgen voor de provincie Zeeland groot geweest.

In zijn lezing Naar een nieuwe staat van de Delta in Zeeland staat Han Meyer – hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen TU Delft – stil bij het ontstaan en succes van deze samenhang. Maar hij brengt ook de actualiteit onder de aandacht:  de huidige veranderde overheidsrol inzake waterbouwkundige interventies en ruimtelijke ordening sinds de laatste eeuwwisseling en de actuele noodzaak om te zoeken naar nieuwe vormen van samenhang. Zo vraagt de klimaatverandering om een grotere aandacht voor ruimtelijke en ecologische kwaliteiten. En dwingt een sterke bevolkingsconcentratie en kapitaalvergroting in het westen van Nederland niet alleen tot een ingrijpende up­date van het waterveiligheidssysteem maar ook tot een nieuwe relatie tussen waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en natuurontwikkeling.

De vraag is welke nieuwe perspectieven ontwikkeld kunnen worden voor een nieuwe staat van de Delta.

Cruciaal daarin is een nieuwe visie op het zuidwestelijk Deltagebied, waarvan de waterrijke provincie Zeeland het hart vormt.

Toegang is gratis.
Aanmelden uiterlijk voor 15 september 2017 via een bericht naar wchzeeland@gmail.com

 

Burgerzaal oude stadhuis, Lange Noordstraat 1, Middelburg