Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

1 november 2019
19.30 uur

Het klimaat en alles wat ermee te maken heeft staat op dit moment centraal in de belangstelling en hoewel we dat via de media zelden horen  is er geen volledige consensus binnen wetenschappelijke kringen over de oorzaak ervan. Om die reden besloten het Zeeuwsch Genootschap en het Natuurkundig Gezelschap gezamenlijk twee lezingen over dit onderwerp  te organiseren in de eerste week van november.

De eerste lezing, onder auspicien van het KZG,  wordt door Prof. Salomon Kroonenberg gegeven op 1 november in het auditorium van de ZB| Bibliotheek van Zeeland.

Prof. Kroonenberg is oud-hoogleraar Geologie aan de TU Delft en is thans hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij is lid van de Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap. Hij noemt zichzelf een CO2-relativist en laat aan de hand van voorbeelden zien dat de terugtrekking van gletsjers en de zeespiegelstijging nog niet afwijken van de natuurlijke bandbreedte.

Beide lezingen zijn vrij toegankelijk voor leden van het Genootschap en van het Gezelschap,  niet leden betalen €5,- entree aan de deur.

Link naar de website van het Natuurkundig Gezelschap: https://www.ngm1780.nl/events/terugtrekkende-gletsjers-en-zeespiegelstijging/ 

auditorium, de ZB, Kousteensdijk 7, Middelburg