6 oktober 2017
16.45 - 18.45 uur

Homo ludens meets homo digitalis; Sport in een tijdperk van digitalisering.

Ivo van Hilvoorde

Spel en sport zijn niet weg te denken uit het leven en de ontwikkeling van mensen. Aan sportbeoefening wordt ook een steeds groter maatschappelijk belang toegedicht. Voldoende dagelijkse beweging wordt ook vanuit medisch oogpunt sterk aangeraden, om sedentair gedrag en immobiliteit te bestrijden. De vraag is echter of de sport van de toekomst de beste remedie blijft tegen een zittend bestaan. Steeds meer activiteiten die enkele decennia geleden werden aangeduid als (zittend uitgevoerde) ‘computer spelletjes’, worden in veel landen inmiddels geaccepteerd als serieuze sport.

De definitie van sport is niet statisch. Sport verandert door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo krijgt digitale technologie een steeds grotere invloed op de (definitie van) sport. Die ontwikkeling heeft niet alleen invloed op bestaande sporten; er vormen zich ook nieuwe sporten in virtuele omgevingen, veelal aangeduid als cybersport en elektronische sport (e-sport). Digitale technologie (zoals apps en smartphones) heeft ook gevolgen voor de wijze waarop prestaties worden bijgehouden en het lichaam wordt getraind, gemonitord en gedisciplineerd.

In deze lezing zal ik ingaan op vragen die te maken hebben met deze digitalisering van de sport en met de manifestaties van de homo ludens (spelende mens) in een virtuele omgeving. Past e-sport binnen bestaande definitie van sport? Hoe moeten we deze ontwikkeling waarderen? Zijn e-sporters de helden van de toekomst?

Inschrijving

U kunt op de lezingen inschrijven door op de website hier het formulier in te vullen.

Aula, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg