Agenda

Hier kunt u informatie vinden over alle lezingen, vergaderingen en zaken die het Genootschap betreft.


Genootschapscolleges 2015-2016

Van september 2015 tot en met februari 2016 worden opnieuw Genootschapscolleges verzorgd.

Inschrijving:

U kunt op de lezingen II en III inschrijven door het collegegeld over te maken op bankrekening nr. NL78 RABO 0324 4976 01 ten name van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg onder vermelding van “Colleges 2015/2016” uw naam, woonplaats en de nummers van de te volgen series of colleges.

Van HBO/WO-studenten wordt gevraagd een inschrijvingsbewijs te tonen van de instelling waaraan zij studeren.

Als bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een toegangskaart die bij het begin van de colleges getoond dient te worden. Ook aan de zaal kunnen toegangskaarten worden gekocht.

Inschrijvingskosten:

De toegangsprijzen zijn inclusief een consumptiebon voor koffie/thee in de pauze.

Voor leden KZGW:

Per college € 7,00

Serie I Gratis

Serie II € 19,00

Serie III € 19,00

Alle 6 colleges € 37,00

Voor niet-leden KZGW:

Per college € 8,50

Serie I Gratis

Serie II € 23,50

Serie III € 23,50

Alle 6 colleges € 45,00

HBO/WO-studenten (dagopleiding, géén deeltijdstudie) gratis.