30 december 2017

Vanaf 1 december 2017 toont het Historisch Museum de Bevelanden in Goes een nieuwe expositie over de Zak van Zuid-Beveland. ‘Buitengewoon & Markant’ vertelt het verhaal van een roerige bewoningsgeschiedenis. Hierbij staat het dorpsleven uit de 19e en 20ste eeuw centraal. Lees meer…

In de eerste vitrine doet het museum nog een stapje terug in de tijd:
Voor het eerst zijn enkele unieke archeologische voorwerpen te zien uit zowel de provinciaal archeologische collectie van de SCEZ, als die van het Zeeuws Genootschap.
De archeologische artefacten zijn alle afkomstig uit één verdwenen dorp en twee gekrompen dorpen in de huidige gemeente Borsele:  Monster, Sinoutskerke en Coudorpe.
Zo zijn er de enige voorwerpen te zien die ons resten van het Hoge Huis te Sinoutskerke. Het was een chique huis, voorzien van hardstenen bouwelementen en de bewoners gebruiken fraai majolicaservies. Op de plaats van de begraafplaats van Coudorpe heeft men in 1955 enkele menselijke skeletten geborgen. Wat verderop vond men een hoopje kapotte botjes: keuken- of slachtafval; dat vertelt  wat men toen at aan dierlijk materiaal.  Uit een gewelf van de kerk  van Monster, de weggevaagde voorloper van het huidige dorp Borssele, is een sluitsteen met een Christushoofd te zien.
Dit zijn prachtige getuigen van het dagelijks leven in een tijd dat deze plaatsen nog een levendige bewoning kenden.

De tentoonstelling vervolgt zijn verhaal met zaken die bóven de grond zijn doorgegeven.
zie www.hmdb.nl.


Met dank aan de SCEZ en het Zeeuws Museum voor het verzorgen van de bruiklenen.

Historisch Museum de Bevelanden, Goes