Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

23 februari 2018
16.45-18.45 uur

Architektuur na de crisis: een nieuwe identiteit

De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft een groot gat geslagen in de Nederlandse architektuur. Veel bureaus gingen failliet en nu de markt weer aantrekt is er een heel andere dynamiek ontstaan, waardoor bureaus gedwongen zijn een nieuwe werkwijze te hanteren. Bovendien zijn de regels sterk aangepast, is er een veel dwingender focus op duurzaamheid gekomen en worden er veel meer gebouwen gerealiseerd zonder architekt. Wat betekent dit voor de productie van architektuur en voor het aanzien van ons land?

Johan de Koning (Middelburg 1962) is architekt en heeft sinds 1990 zijn eigen bureau genaamd Laboratorium voor Architektuur in Middelburg. Hij is gastdocent op verschillende architektenopleidingen, zowel in Nederland als ook in de Verenigde Staten, in Afrika en in het Europese binnenland. Samenwerking van verschillende disciplines binnen de ontwerppraktijk is een van zijn thema’s, net als bouwen met een regionale identiteit. Hij publiceerde over Zeeuwse architekten in enkele studies en vele artikelen in tijdschriften. Hij is lid van de redactie van tijdschrift Zeeland van het Zeeuws Genootschap. Bovendien maakt hij tv series over hedendaagse architektuur in Zeeland. Momenteel werkt hij als onderzoeker aan de documentaire over de wederopbouw in West-Zeeuws-Vlaanderen en kustarchitektuur in Europa. Deze series maakt hij samen met regisseur Rebecca van Wittene.

Inschrijving

U kunt op de lezingen inschrijven door op de website hier het formulier in te vullen.

Aula, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg