Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

2 maart 2018
16.45 - 18.45 uur

Architektuur als representatie van de idee

Volgens Louis Kahn is architektuur de weerslag van een idee, weergegeven in steen, hout en glas. Volgens sommigen betekent dit tevens dat je dan met een gebouw commentaar geeft op de plek die het inneemt. Hoe moeten we dan reageren op Zeeland? Gebeurt dat ook, of is het alleen maar een luchtspiegeling? Is Zeeland dan herkenbaar of is het een plek als vele andere? Over die vragen gaat deze lezing.

Johan de Koning (Middelburg 1962) is architekt en heeft sinds 1990 zijn eigen bureau genaamd Laboratorium voor Architektuur in Middelburg. Hij is gastdocent op verschillende architektenopleidingen, zowel in Nederland als ook in de Verenigde Staten, in Afrika en in het Europese binnenland. Samenwerking van verschillende disciplines binnen de ontwerppraktijk is een van zijn thema’s, net als bouwen met een regionale identiteit. Hij publiceerde over Zeeuwse architekten in enkele studies en vele artikelen in tijdschriften. Hij is lid van de redactie van tijdschrift Zeeland van het Zeeuws Genootschap. Bovendien maakt hij tv series over hedendaagse architektuur in Zeeland. Momenteel werkt hij als onderzoeker aan de documentaire over de wederopbouw in West-Zeeuws-Vlaanderen en kustarchitektuur in Europa. Deze series maakt hij samen met regisseur Rebecca van Wittene.

Inschrijving

U kunt op de lezingen inschrijven door op de website hier het formulier in te vullen.

Aula, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg