Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

18 november 2020
19.00 uur

Algemene Ledenvergadering + lezing na de pauze (informatie volgt)

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Middelburg