20 april 2018
20.00 tot 01.00 uur

YOU SAY YOU WANT A REVOLUTION?

EERSTE ZEEUWSE NACHT VAN DE FILOSOFIE

50 jaar 1968

*

Eerste Zeeuwse Nacht van de Filosofie (NIEUWE LOCATIE: VLASMARKT 51)

Tijdens de eerste Zeeuwse Nacht van de Filosofie, op vrijdag 20 april in Huis ‘s-Hertogenbosch (Vlasmarkt 51), zijn onder meer Geert Buelens, Thomas Fossen, Kees Vuyk en Harry Kunneman te gast. Samen met andere filosofen, schrijvers en muzikanten gaan zij tijdens deze festivalnacht in op het thema van de avond: ‘You say you want a revolution?’. Van 20.00 tot 01:00 uur. Kaarten: €10,-

 

Eerste Zeeuwse Nacht van de Filosofie (NIEUWE LOCATIE: VLASMARKT 51)

btn bestelkaarten

De Zeeuwse Nacht van de Filosofie is een nacht vol debat, lezingen, dans, kunst, muziek en poëzie. Sommige delen van het programma zijn Engelstalig. Na de opening en een plenaire lezing van filosoof Geert Buelens in Huis ‘s-Hertogenbosch, vinden verschillende onderdelen van de avond plaats in de om de hoek gelegen Engelse Kerk (300 meter lopen). De avond wordt met een groot slotstuk, dans en muziek weer afgesloten in Huis ‘s-Hertogenbosch.


 


PROGRAMMA

19.30-20u inloop: cool jazz band: Clean Blue

20.00: opening Pieter Ippel

20.05-20:50: plenaire lezing Geert Buelens:
De Jaren Zestig Anders bekeken
De jaren zestig zijn in de herinnering helemaal verknoopt geraakt met de hippies, Provo, Bob Dylan en de zogenaamde Tegencultuur. In zijn lezing probeert Geert Buelens het roemrijke decennium op een andere manier te kaderen: in welk artistiek klimaat kon die speelse, verbeeldingsrijke cultuur ontstaan? En welke groepen in de samenleving deden een greep naar de macht? De jaren zestig worden gepresenteerd als een mondiaal fenomeen waarbij dekolonisatie, antiracisme en feminisme centrale bewegingen zijn die tot vandaag actueel zijn.


 

HUIS ‘S-HERTOGENBOSCH

21-21.30 Roel Janssen
“Onder de straatstenen het strand”

In mei 1968 werpen studenten barricades op in de straten van Parijs en bezetten ze de Sorbonne universiteit. Arbeiders geven gehoor aan de oproep van de communistische vakbond CGT om in staking te gaan. De regering van president De Gaulle wankelt, Frankrijk is in de greep van de revolutie.
Niet alleen in Parijs, in de hele wereld komen jongeren in opstand tegen de gevestigde orde. De protesten worden gevoed door het ideaal van een andere samenleving. Ze gaan gepaard met psychedelische experimenten, de seksuele revolutie, uitzinnige muziek en emancipatiebewegingen van zwarten en vrouwen. Bevrijding is het sleutelwoord.

21.35-22.05 Lisa Doeland en Elize de Mul
Onszelf Voorbij: Vormen van liefde in de 21ste eeuw

50 jaar na 1968 is de opwarming van de aarde wetenschappelijk bewezen en heeft digitalisering ons compleet andere perspectieven op ons leven en onszelf bezorgd. De jaren ’60 kenmerkten zich door de opkomst van het droombeeld van radicaal vrije liefde als een weg naar harmonie en vrede. Op welke vormen van liefde zou het aankomen in de 21ste eeuw? In dit tweegesprek zal Lisa Doeland toelichten wat zij onder ‘afvalofilie’ verstaat, terwijl Elize de Mul de eigenliefde herdefiniëert.
Dit tweegesprek wordt mede georganiseerd door Society for Women in Philosophy (NL).

22.10: 22.40 Kees Vuyk
Een nieuwe ongelijkheid

In deze lezing introduceert Kees Vuyk thema’s uit het boek Oude en nieuwe ongelijkheid (2017), waarmee hij dit jaar de Socrates Wisselbeker won. In de naoorlogse periode kregen veel meer jongeren dan voorheen de kans om hogere opleidingen te volgen. In de jaren zestig en zeventig werd de gezapige cultuur van de universiteit door deze nieuwkomers flink opgeschrikt. Dat lijkt Vuijk een van de factoren die geleid heeft tot de jeugdrevoltes van ’68. Maar emancipatie door onderwijs heeft meer gevolgen gehad. En niet alleen positieve: er ontstaan nieuwe vormen van ongelijkheid.

22.45:23.15
Harry Kunneman
Marx revisited. Het belang van radicaal humanisme

Filosoof Harry Kunneman zal in deze lezing een radicaal humanisme verdedigen, dat de horizontale maatschappijkritische traditie uitbreidt naar al het leven op aarde. Hij zal eerst de route beschrijven die hem en vele anderen van Marx via de Frankfurter Schule naar postmoderne denkers heeft geleid. Vervolgens zal hij het onverminderde belang bepleiten van arbeid en strijd als filosofische sleutelbegrippen in het licht van de nieuwe ecologische problemen.


 

ONTMOETINGSRUIMTE ENGELSE KERK

21-21.30u. Dick van Biemen
Een Tijdgeest: Hans Verhagen

Hans Verhagen (dichter, schilder, journalist, filmmaker – winnaar P.C. Hooft-prijs 2009), geboren Vlissinger, redactielid van de Zestiger dichtersgroep Gard Sivik, vertegenwoordigt ‘de nieuwe zakelijkheid’ in de poëzie die de werkelijkheid niet meer becommentarieert maar registreert. Meerdere vroege bundels getuigen van Verhagens minimalistische ‘poëtica’, waaronder Rozen & Motoren (1963) en Sterren Cirkels Bellen (1968). Van Biemen zal citaten en gedichten van Verhagen voordragen, met de stopwacht op 30 min.

21.35-22.05u. Peter Sijnke
‘1968 en nu: Popmuziek in historisch perspectief’

Peter Sijnke (1951) is (pop)historicus. Hij schreef onder meer Dragonfly en de jaren zestig: De belevenissen van een popgroep in een roerige tijd en Nederpophelden. Pioniers van de popmuziek in Nederland 1960-1970. Hij zal ingaan op muziek uit ‘het revolutiejaar 1968’ en de relevantie daarvan voor het heden. Ook bespreekt hij de Walcherse band Dragonfly.

22.10-22.40u. Sam de Vlieger & Sytze van Odijk
The Blockchain Gospel

Sam de Vlieger en Sytze van Odijk dive into the Blockchain gospel. Hallelujah! Who are its disciples? What is its history? What is the Blockchain anyway? The Blockchain gospel intends to replace the trust we have in institutions and governments with the Blockchain itself. Why would this be necessary? What does a world look like in which people only trust things that are on a Blockchain? And how does this development relate to the ideals of the sixties?

22.45-23.15u. Panel: Denken en doen. De erfenis van 1968

Studenten van HZ University gaan met elkaar en u een filosofisch gesprek aan met als thema verbeelding aan de macht. Aan de hand van filosofen als Marcuse en Sartre verkennen zij de spanning tussen droom en werkelijkheid en de relatie tussen denken en doen, toen en nu.


 

ENGELSE KERK

21-21.30u. Nico Out en Ger Rijkers
Art and philosophy as mirrors of the sixties

In this dynamic audiovisual presentation, Ger Rijkers and Nico Out will connect decisive events of the late 1960’s to more and less obvious examples from pop music, film, dance, visual arts and philosophy. In just half an hour you will meet with Martin Luther King, Otis Redding, Steppenwolf and Easy Rider; the Stones, the Beatles, and student revolts in Colombia and Nanterre; George Cunningham and John Cage; Z by Costa-Gravas and Blow Up by Antonioni – as well as philosophers and artists Hannah Arendt, Marcuse, Warhol and Beuys.

21.35-22.05u. Bert van den Brink
Looking at the man-altered landscape

The 1960 caused a revolution in photography of the landscape. Artists such as Bernd and Hilla Becher from Germany and Edward Ruscha in the United States introduced an analytical and distanced registration of the landscape as a man-made rather than a natural environment. Robert Adams, William Eggleston, and Stephen Shore followed up on their work from the late 60s onwards, creating a set of styles with a lasting influence over the representation of the landscape. Bert van den Brink takes his audience on a visual and intellectual journey through the history of landscape photography, in which the 1960s turn out to play a defining role.

22.10-22.40u. Sabine Bierens
Ortega y Gasset en Arendt over opstand en revolutie

In 1930 verscheen De opstand van de massamens, waarin de Spaanse denker José Ortega y Gasset in een politiek roerige tijd in Spanje een universeel menselijke eigenschap analyseerde: het verlangen onbeheerst en onbeschaafd in opstand te komen. Hij zag dit in individuen en in gemobiliseerde groepen. Ook Hannah Arendt beschreef in haar essay Over revolutie in 1963 zulke tendensen: zij omschreef de revolutionaire massa als een veelkoppig monster op een lichaam, dat doet alsof het één wil heeft. Beide twintigste-eeuwse denkers analyseren de kansen en gevaren van een massa op drift. Wat kunnen wij van hen leren?
Deze lezing wordt mede georganiseerd door Society for Women in Philosophy (NL).

22.45-23.15u. Thomas Fossen
The State as Fiction: from Hobbes to the RAF

It may sound bizarre to say that the state is imaginary. Tell that to someone behind bars or at a border crossing. Nonetheless, the imagination is key to understanding the nature of the state. Thomas Fossen will illustrate this by examining an iconic portrayal of the state: the picture that opens Thomas Hobbes’s early modern classic Leviathan (1651). Doing so will help us to understand the escalation of the confrontation between the RAF and the West-German Bundesrepublik in the wake of 1968.

HUIS ‘S-HERTOGENBOSCH

23.20-23.25 column Bardia Daneshvar

Een van de dominante ideeën over de huidige politieke situatie in het Westen is dat door het Postmodernisme een gevoel van “heelheid” verloren is gegaan. De “Waarheid” is gefragmenteerd geworden waardoor alle claims hierop niet meer serieus genomen worden. Het Westen dreigt zichzelf te verliezen in een amoreel Relativisme, dat de verklaring moet zijn van de zogenaamde vernietiging van het “politiek objectivisme”. Ik wil betogen dat de democratische samenleving een cruciaal aspect: zelfkritiek, van het Postmodernisme nog moet leren.

23.25-00.00u. Slotgesprek ’68 en verder

o.l.v. Nico Out met Bardia Daneshvar, Lisa Doeland, Roel Janssen en Harry Kunneman

00.00-00.15u. samenvattend gedicht door stadsdichter Anna de Bruyckere

00.15-20u. afsluiting

00.20-1u. Sixties Revolution Band

 OVER DE NACHT VAN DE FILOSOFIE

 

Nieuw filosofisch evenement in Middelburg

De Zeeuwse Nacht van de Filosofie is een nieuw initiatief van het Filosofisch Café Middelburg, boekhandel de Drvkkery, University College Roosevelt, de Hogeschool Zeeland (University of Applied Science) en het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. De avond wordt georganiseerd in het kader van de Maand van de Filosofie. Deze maand heeft als thema ‘Verbeelding van de macht’. Daarmee wordt verwezen naar een strijdkreet uit het befaamde jaar 1968, vijftig jaar geleden.

You say you want a revolution?

Tijdens de Zeeuwse Nacht van de Filosofie wordt de erfenis van ‘1968’ gewogen. Een jaar waarin vrijheden ontstonden en emancipatiebewegingen doorbraken. Maar de vrije verbeelding leidde ook tot verwarring en ontsporing. Hoe ziet de filosofische en maatschappelijke winst- en verliesrekening er uit? We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit: wat voor soort verbeelding hebben we nodig om onze vrije samenleving en onze democratische rechtsstaat te bewaren en verder te ontwikkelen? Hoe kunnen we onze gegroeide vrijheid en onze toegenomen verantwoordelijkheid tegelijk vormgeven? Het jaar 1968 was een turbulent, maar ook een vrolijk jaar. Met protest, nieuwe muziek, de opmars van de televisie en het begin van de beeldcultuur.

Kaartverkoop

Entree: €10,- (inclusief één consumptie).

Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen in boekhandel de Drvkkery. Ook zijn ze online te bestellen via www.drukkerijmiddelburg.nl/tickets

Diverse locaties, zie programma.